ROUWVERWERKING

Rouwverwerking en de combinatie met Orthomoleculaire Geneeskunde

Als holistisch werkend therapeut zie ik bij cliënten regelmatig gezondheidssituaties die o.a. te relateren zijn onverwerkte gebeurtenissen. Van deze onverwerkte gebeurtenissen is het overlijden van een dierbare wel de meest voorkomende. Vaak blijkt dat rouwverwerking in de loop van de tijd meer en meer op de achtergrond is geraakt.

Het bespreekbaar maken van deze ervaringen laat zien dat de impact van een rouwproces veel dieper op ons systeem inwerkt dan vanuit de bekende modellen over rouwprocessen wordt beschreven. Een onvoldoende doorleefd rouwproces kan zich uiten als serieuze gezondheidsklachten.

Vanuit mijn specialisatie en ervaring in het begeleiden van cliënten met chronische gezondheidsklachten en burnout-problematiek ontdekken cliënten vaak zelf al wat de invloed is van levensgebeurtenissen op hun gezondheidsbeleving. In o.a. mijn BLOG over Huilen schrijf ik meer over het onderscheid wat je kunt maken in de verschillen tussen huilen en huilen.

Unieke combi, aandacht voor de totale mens

Aandacht voor rouwverwerken bij een orthomoleculair therapeut: een unieke combinatie om je op alle niveaus van mens-zijn te laten ondersteunen met als doel je gezondheid en gezondheidsbeleving te verbeteren.

Uniek, maar ook logisch omdat we als mens voor iedere vorm van verwerken altijd ons lichaam zo goed mogelijk beschikbaar willen hebben om het proces te ondersteunen. Want voor het verwerken, of het een plek geven, van levensgebeurtenissen is energie nodig. Zowel mentale-, emotionele- en vooral fysieke energie. Vooral fysiek omdat het ons lichaam is wat het totale verwerkingsproces ondersteunt.

Verwerken is ontgiften

Bij verwerking van iedere vorm van emotie komen er op lichamelijk niveau altijd biochemische stofjes vrij in het lichaam. Deze worden normaal gesproken via de ontgiftingsorganen worden afgevoerd. Problemen met de ontgifting staan op fysiek niveau voor stagnatie van verwerkingsprocessen.

Dit is meestal de reden waardoor cliënten achteraf soms jaren vast hebben gezeten in verwerken. Het lichaam faciliteerde het proces niet of onvoldoende. Bovendien zijn een aantal van deze organen naast de ontgifting ook nog betrokken bij het emotionele herinneringssysteem van het lichaam.

Maatschappij en rouwen

Verwerking van het verlies van een dierbare is een volstrekt individueel proces. Ondanks dat er vele boeken over geschreven zijn die volgens allerlei gedragsmatige modellen (de welbekende fases van rouw) inzicht geven, komen velen terecht in een berustende tussenfase. Prima houvast en bruikbaar maar in mijn optiek gaat echte heling altijd verder dan het niveau wat we met ons hoofd kunnen bevatten. En omdat wij in onze cultuur van nature niet graag diepgang in dit soort processen zoeken verdwijnt voor velen het echte rouwproces langzaam naar de achtergrond. Terwijl er vaak in de binnenwereld van zij die rouwen nog heel veel omgaat wat om aandacht vraagt is de omgeving vaak al weer gericht op de toekomst.

De opgedane ervaringen beleven zij als de dag van gisteren terwijl de omgeving soms de gebeurtenis al benoemd in termen van ‘is dat al weer zoveel jaar geleden’. Er van uitgaande dat de gebeurtenis inmiddels hanteerbaar is geworden. Maar vaak is niets minder waar dan dat.

Daarmee lijkt rouwen in deze tijd soms wel een maatschappelijk uitdaging want voor velen stopt het verwerkingsproces ook door het ontbreken van een maatschappelijke bedding. En dat terwijl er op een ander spoor een verlangen naar verdieping is waar mensen vaak in stille eenzaamheid mee zijn. Deze fase noem ik de ‘stille fase’.

De 'stille fase'

Als mens, en als therapeut zie ik deze fase als een zeer waardevolle omstandigheid om als startpunt de dienen voor nader onderzoek van een verdieping van het verwerkingsproces. Over het algemeen vertellen cliënten ingetogen over de periode die ze hebben doorleefd terwijl het niet lukt deze ‘achter’ zich te laten. Een contradictie tussen de 2 uitersten van waaruit wij bestaan: lichaam en geest.

Terwijl onze geest ons wil doen geloven dat we ‘er door’ zijn vraagt een ander deel om aandacht waar we ons via het lichaam langzaam aan gewaar van worden.

Tobben, piekeren, veranderingen in de gemoedstoestand zijn de eerste signalen die aangeven dat er in de binnenwereld vragen leven die beantwoord willen worden. Gebrek aan energie is de gemeenschappelijke deler tussen hen die in deze stille fase zijn terecht gekomen.

Juist in deze situatie kan Orthomoleculaire Geneeskunde helpen om op lichamelijk niveau weer draagvlak te creëren voor het verder doorlopen van het verwerkingsproces. Verhogen van de basisenergie is hierote de sleutel. Binnen de Orthomoleculaire Geneeskunde zijn er tal van mogelijkheden om het lichaam zo te ondersteunen dat er weer energie beschikbaar komt.

Geen protocollen want ieder mens is uniek. Daarom is de aanpak altijd persoonsgebonden en een vorm van maatwerk.

Holistisch perspectief

Door het verwerken van mijn eigen levensgebeurtenissen en mijn ruim 14 jaren ervaring in het op professionele wijze onderseunen van cliënten bij rouwverwerking, ben ik tot een holistisch ervaringsmodel gekomen van waaruit ik werk.

Human Design is daarbij een heel mooi hulpmiddel. Stapsgewijs neem ik cliënten mee op een pad van waaruit zij zelf na verloop van tijd een ander perspectief vormen ten aanzien van wat rouwen voor hen betekent.

Alles is liefde

Het liefdevol luisteren en aanwezig en de bereidheid mij te verdiepen in de andere laat keer op keer zien van hoe groot de kracht van menselijkheid is wanneer deze in de vorm van liefdevolle aandacht zijn werking mag doen.

Het is deze kracht in combinatie met aandacht voor de lichamelijke- en geestelijke gezondheid, dat de bedding biedt voor een verdiepend proces. Ogenschijnlijk in eerste instantie een verdiepend rouwproces maar omdat alle ervaringen in het leven altijd ontwikkeling geven komen velen tot de conclusie dat de aanpak hen op allerlei fronten verder heeft geholpen.

Want aandacht voor je binnenwereld geeft ontwikkeling en is daarmee een daad van liefde voor jezelf. En wanneer liefde door ons bewustzijn stroomt dan kan je lichaam vitaliseren.

Zo gaat de stille fase vloeiend over in de vitaliserende fase en vervolgens tot slot over in de geïntegreerde fase. Dan komt er rust, omarming en maakt pijn plaats voor een liefdevolle aandacht voor het proces.

Interesse?

Spreekt bovenstaand verhaal je aan en is ‘het een plek geven’ voor jou herkenbaar als de stille fase?

Laat dan eens in je omgaan hoe het zou zijn wanneer je de draad van jouw innerlijke verwerkingsproces weer oppakt. Zeker wanneer je merkt dat sluimerende chronische ziekteprocessen hun intrede doen.

Meld je dan eens aan voor een kennismaking of maak direct een afspraak voor een intakeconsult.

Dat mag telefonisch maar je kunt ook rechtstreeks een afspraak via de KNOP hieronder. Je komt daarmee rechtstreeks in mijn online-agenda zodat je zelf een moment kunt inplannen voor een afspraak.

Met warme groet,

Gerrit van Sinderen

WEBBOEKING INTAKE-CONSULT