PVS of Post Viraal Syndroom.
Hoe blijven we gezond na de corona-crisis?

Over de impact van een virale-infectie op de gezondheid en de invloed op het herstel na het doormaken van een nieuwe virusinfectie (zoals Corona)

We spreken binnen het complementaire werkveld over PVS, of Post Viraal Syndroom, wanneer iemand in de periode na het doormaken van een virusinfectie chronische klachten ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ziekte van Pfeiffer en mogelijk ook in de toekomst bij corona/covid-19. Het zelfde zien we ook bij bacteriële infecties zoals na een tekenbeet bij DE ZIEKTE VAN LYME.

Regelmatig zie ik cliënten in de praktijk die na het doormaken van een virale- of bacteriële infectie diverse klachten en/of symptomen hebben ontwikkeld. Er zitten soms jaren tussen de infectie en het ontstaan van de ‘vage” klachten. De overeenkomst van klachten is dat het vaak gepaard gaat met vermoeidheid en ontstekingen. Verder blijkt dat de klachten zich pas na langere tijd, zijn gaan openbaren waardoor ze vaak chronisch van aard zijn.

Post Viraal Syndroom: het coronavirus

Ontstaan PVS

Virussen infiltreren diep in ons systeem en hebben daarmee langdurig invloed op het immuunsysteem. Als gevolg kunnen er op de lange termijn allerlei tekorten ontstaan aan vitaminen, mineralen, sporenelementen en daarmee invloed hebben op ons antioxidanten-systeem. Ons lichaam put uit en het immuunsysteem wat ontregeld was, raakt verder ontregeld. Ontstekingsprocessen kunnen hierdoor niet adequaat worden gereguleerd en krijgen na verloop van tijd een chronisch karakter. We spreken dan van een gecomprimeerd immuunsysteem.

Gecomprimeerd immuunsysteem

Geregeld melden zich cliënten op de praktijk met een hulpvraag die zich qua gezondheid in deze fase bevinden. Afgezien van lichamelijk ongemak een uiterst ongezonde situatie. Post Viraal Syndroom wordt namelijk in verband gebracht met het ontstaan van bekende degeneratieve ziekte. Hieronder vallen alle bekende moderne westerse welvaatziektes. Daarnaast zijn er in diverse onderzoeken (1,2 verwijzingen onderaan pagina) relaties gelegd tussen PVS en aandoeningen als CVE/CFS, ook bekend als chronische vermoeidheidsziektes.

Regulier bloedonderzoek levert dan bij PVS vaak ook geen aanwijzingen meer op. Er dan vaak geen basis meer voor behandelen van de klachten. Dit resulteert vaak in een vorm van symptoombestrijding met de inzet van pijnmedicatie en/of ontstekingsremmers. Deze medicatie heeft op zich weer invloed op de werking van het immuun systeem waardoor men in een neerwaartse spiraal terecht kan komen.

ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE biedt juist in deze situatie verschillende mogelijkheden om klachten als Post Viraal Syndroom te kunnen onderkennen en te behandelen.

PVS en Corona

Bekend is dat mensen die een corona-besmetting hebben doorgemaakt vaak maar erg moeizaam herstellen. Verwacht wordt dat herstel soms wel 1 jaar of langer zal kunnen duren. Zeker wanneer er sprake is van een combinatie met onderliggende ziekteprocessen. Ook de invloed van POLYFARMACIE moet gezien de leeftijds opbouw van de patiënten niet worden onderschat. (Bron)

We hoeven overigens geen ernstige besmetting van een virus te hebben gehad om met PVS te maken te krijgen. Bekend is dat het juist na het hebben van milde klachten ook al kan ontstaan. Ik herhaal: gevolgen kunnen zich vaak pas na een langere periode van soms jaren openbaren. In het geval van corona ligt PVS mogelijk ook op de loer. Zeker iets om de komende jaren goed in ons achterhoofd te houden.

Opletten dus!!

Conclusie is dat we alert dienen te zijn op het ontstaan van terugkerende klachten na het doormaken van een virusinfectie. Griep, verkoudheid of een combinatie van beiden met koorts en vermoeidheid kunnen de eerste signalen zijn. Herstelt u na een periode van ziekte niet volledig? Denkt u dan aan de mogelijkheid van een post viraal syndroom (PVS). Hoe sneller de aanpak hoe groter de kans op herstel zo blijkt uit een recent onderzoek uit 2017 ! (2)

Praktijk Gerrit van Sinderen heeft verschillende mogelijkheden om PVS te behandelen. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van protocollen. Aanpak van PVS vraagt juist om maatwerk en optimaal rekening houden met de conditie van de cliënt.

Voorkomen is beter dan genezen

Gezondheid hangt nauw samen met werking van ons immuunsysteem. Een goed werkend immuunsysteem ondersteund het zelfgenezend vermogen en is volledig afhankelijk van werkzame stoffen die door ons lichaam uit voeding wordt verkregen. Wist u dat onze darmen het belangrijkste onderdeel zijn van ons immuunsysteem? Een goede darmwerking is in mijn ogen dan ook een goed beginpunt om te werken aan de gezondheid. Om gezond te worden, te blijven, of goed te kunnen herstellen na een periode van verminderde gezondheid. Dit is de reden dat mijn specialisme DARMTHERAPIE een integraal onderdeel is van mijn praktijk.

Voorbeelden PVS-kenmerken

– vermoeidheid
– concentratieproblemen
– evenwichtsproblemen
– verwardheid
– dikke lymfe klieren
– terugkerende koorts
– prikkelbaarheid
– neerslachtigheid
– blijvend gevoelige keel (hoesten)
– slecht helende wondjes
– spierpijn
– moeite met lezen (focussen)
– krachtverlies
– verminderde tastzin
– slaapproblemen
– nagel- en haarproblemen
– verlies van reukzin
– nachtelijk zweten
– migraine
– spijsverteringsklachten
– vreemde kleur van ontlasting
– reumatische klachten
– ontwikkelen van allergie/intoleranties

Aanbod Quickscan

Gezien het hoge aantal reacties en vragen die ik krijg naar aanleiding over PVS heb ik besloten lezers een speciale aanbod te doen in de vorm van een quickscan. Een quickscan bestaat uit het invullen van een online-vragenlijst en een korte EAV-meting (Electro Acupunctuur volgens Voll) Dit kan u inzicht geven in uw algehele gezondheidssituatie en de mogelijke invloeden van PVS in het bijzonder.

Dit aanbod is geldig ongeacht of u wel of niet reeds client bent bij de praktijk.
Duur van het consult is 30 minuten. Kosten bedragen € 42,50 (incl BTW)

Nog verder kijken op deze site?

Aan dit blog gerelateerde is er een POST over “INFECTIE ZIEKTEN EN AUTOIMMUUNZIEKTEN

Interessante pagina’s op mijn site:
ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE
DARMTHERAPIE.

Verantwoording:

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28410877
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5729235/


Meld je aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *