PVS of Post Viraal Syndroom

Hoe blijven we gezond na de corona-crisis?

We spreken binnen het complementaire werkveld over PVS, of Post Viraal Syndroom, wanneer iemand in de periode na het doormaken van een virusinfectie op termijn chronische klachten ontwikkelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doormaken van de ziekte van Pfeiffer en ook bij herstellen van corona of covid-19. Ook wordt PVS in relatie gebracht met het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS). Het zelfde zien we ook bij bacteriële infecties zoals na een tekenbeet bij DE ZIEKTE VAN LYME. De praktijk laat zien dat er ook relaties kunnen zijn met het ontstaan van BURN-OUT-klachten. PVS is daarmee een belangrijke veroorzaker van vage klachten.

Regelmatig zie ik cliënten in de praktijk die na het doormaken van een virale- of bacteriële infectie diverse klachten en/of symptomen hebben ontwikkeld. Er zitten soms jaren tussen de infectie en het ontstaan van de ‘vage” klachten en ogenschijnlijk is de ziekte zoals dat heet “doorgemaakt”. De overeenkomst van klachten is dat het vaak gepaard gaat met vermoeidheid en ontstekingen. Verder blijkt dat de klachten zich pas na langere tijd, zijn gaan openbaren waardoor ze vaak chronisch van aard zijn. In opvallend veel situatie’s is er bij nader inzien sprake van een doorgemaakte virusinfectie zoals Pfeiffer die, zoals vaak wordt gezegd, “vanzelf verdwijnt”.

Voor lezers die na het doormaken van een Covid-infectie te kampen met (extreme) vermoeidheid en een moeizaam herstel verwijs ik graag naar de BLOG-post: Post Corona of Post-covid of mijn BLOG over de behandeling van ‘Longcovid‘ door middel van ‘Pacing‘.


PVS staat op nummer 1 als “VEROORZAKER VAN VAGE KLACHTEN
Lees hierover meer in mijn BLOG over vage klachten.


Ontstaan PVS

Virussen, waaronder Pfeiffer (Epstein Barr Virus) en het CMV-virus (Cytomegalo), infiltreren diep in ons systeem en hebben daarmee langdurig invloed op het immuunsysteem. Als gevolg kunnen er op de lange termijn allerlei tekorten ontstaan aan vitaminen, mineralen, sporenelementen en daarmee invloed hebben op ons antioxidanten-systeem. Ons lichaam put uit en het immuunsysteem wat ontregeld was, raakt verder ontregeld. Ontstekingsprocessen kunnen hierdoor niet adequaat worden gereguleerd en krijgen na verloop van tijd een chronisch karakter. We spreken dan van een gecomprimeerd immuunsysteem wat te vergelijken is met klachten die voorkomen in situaties van een burn-out.

Gecomprimeerd immuunsysteem

Geregeld melden zich cliënten op de PRAKTIJK met een hulpvraag die zich qua gezondheid in deze fase bevinden. Afgezien van lichamelijk ongemak een uiterst ongezonde situatie. Post Viraal Syndroom wordt namelijk in verband gebracht met het ontstaan van bekende degeneratieve ziekte. Hieronder vallen alle bekende moderne westerse welvaatziektes. Daarnaast zijn er in diverse onderzoeken (1,2 verwijzingen onderaan pagina) relaties gelegd tussen PVS en aandoeningen als CVE/CVS, ook bekend als chronisch vermoeidheid syndroom.

Regulier bloedonderzoek levert dan bij PVS vaak ook geen aanwijzingen meer op. Er is dan vaak geen basis meer voor behandelen van de klachten. Dit resulteert vaak in een vorm van symptoombestrijding met de inzet van pijnmedicatie en/of ontstekingsremmers. Deze medicatie heeft op zich weer invloed op de werking van het immuun systeem waardoor men in een neerwaartse spiraal terecht kan komen.

In mijn praktijk maak ik gebruik van bloedonderzoek. Meestal echter pas wanneer er middels de door mij gebruikte methode EAV (Electro Acupunctuur volgens Voll) geen duidelijk te krijgen is van andere verstorende factoren.

ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE

Orthomoleculaire Geneeskunde biedt juist in deze situatie verschillende mogelijkheden om klachten als Post Viraal Syndroom te kunnen onderkennen en te behandelen. Praktijk Gerrit van Sinderen heeft meer dan 12 jaar ervaring in het behandelen van cliënten met gezondheidsklachten die te relateren zijn PVS-problematiek.


Lees meer over dit onderwerp op de pagina over DE LINK TUSSEN INFECTIEZIEKTEN EN AUTO-IMUUNZIEKTEN


PVS en Corona

Bekend is dat mensen die een corona-besmetting hebben doorgemaakt vaak maar erg moeizaam herstellen. Inmiddels wordt dit in de praktijk bevestigd door verhalen van mensen bij wie dit daadwerkelijk van toepassing is. Verwacht wordt dat herstel soms wel 1 jaar of langer zal kunnen duren. Zeker wanneer er sprake is van een combinatie met onderliggende ziekteprocessen. De klachten ontwikkelen zich soms in de loop van de tijd naar een beeld wat bekend staat als het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS). Ook de invloed van POLYFARMACIE moet gezien de leeftijds opbouw van de patiënten niet worden onderschat. (Bron)

We hoeven overigens geen ernstige besmetting van een virus te hebben gehad om met PVS te maken te krijgen. Bekend is dat het juist na het hebben van milde klachten ook al kan ontstaan. Ik herhaal: gevolgen kunnen zich vaak pas na een langere periode van soms jaren openbaren. In het geval van corona ligt PVS mogelijk ook op de loer als veroorzaker van vage klachten. Zeker iets om de komende jaren goed in ons achterhoofd te houden.

EAV biedt in de praktijk vaak mogelijkheden om vanuit een andere invalshoek naar de klachten te kijken en is daarmee een kwalitatieve aanvulling ‘gewone’ anamnese.

Tip!

Lees in het kader van Corona ook mijn BLOG-post over een recent (2020) Spaans Onderzoek over de effecten van vitamine D bij corona-patiënten.

Opletten dus!!

Conclusie is dat we alert dienen te zijn op het ontstaan van terugkerende klachten na het doormaken van een virusinfectie. Griep, verkoudheid of een combinatie van beiden met koorts en vermoeidheid kunnen de eerste signalen zijn. Herstelt u na een periode van ziekte niet volledig? Denkt u dan aan de mogelijkheid van een post viraal syndroom (PVS). Hoe sneller de aanpak hoe groter de kans op herstel zo blijkt uit een recent onderzoek uit 2017 ! (2).

Ik adviseer dan ook iedereen die ooit de diagnose Pfeiffer heeft gehad en die nu te kampen heeft met vage klachten hiervan bij een hulpvraag, complementair of regulier, altijd melding te maken. Dit geldt in de toekomst ook voor mensen die moeilijk herstellen na het doormaken van corona: wanneer er tenminste een infectie met het virus is geconstateerd.

Maatwerk!

Praktijk Gerrit van Sinderen heeft verschillende mogelijkheden om PVS te behandelen. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van protocollen. Aanpak van PVS vraagt juist om maatwerk en optimaal rekening houden met de conditie van de cliënt. EAV biedt bij uitstek de mogelijkheid te kunnen fine-tunen bij voedingsadviezen en bij de keuze van de inzet van supplementen.

Voorkomen is beter dan genezen

Gezondheid hangt nauw samen met werking van ons immuunsysteem. Een goed werkend immuunsysteem ondersteunt het zelfgenezend vermogen en is volledig afhankelijk van werkzame stoffen die door ons lichaam uit voeding wordt verkregen. Wist u dat onze darmen het belangrijkste onderdeel zijn van ons immuunsysteem? Een goede darmwerking is in mijn ogen dan ook een goed beginpunt om te werken aan de gezondheid. Om gezond te worden, te blijven, of goed te kunnen herstellen na een periode van verminderde gezondheid. Dit is de reden dat mijn specialisme DARMTHERAPIE een integraal onderdeel is van mijn praktijk.


Andere aan Post Viraal Syndroom verwante BLOG-post’s:


Voorbeelden PVS-kenmerken

– vermoeidheid
– concentratieproblemen
– evenwichtsproblemen
– chronisch vermoeidheid syndroom (CVS: Chronic Fatique Syndrom)
– verwardheid
– dikke lymfe klieren
– terugkerende koorts
– prikkelbaarheid
– neerslachtigheid
– blijvend gevoelige keel (hoesten)
– slecht helende wondjes
– spierpijn
– moeite met lezen (focussen)
– krachtverlies
– ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr Virus)
– verminderde tastzin
– slaapproblemen
– nagel- en haarproblemen
– verlies van reukzin
– nachtelijk zweten
– migraine
– spijsverteringsklachten
– herstel na zwangerschap (vergiftiging)
– vreemde kleur van ontlasting
– reumatische klachten
– ontwikkelen van allergie/intoleranties
– moeizaam herstellen na corona


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Verantwoording:

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28410877
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5729235/


Meld je aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


Over de auteur

3 gedachten over “PVS Post Viraal Syndroom”

 1. Hoi, hoe kun je een pvs diagnose stellen? Puur op basis van verhaal of is er iets terug te zien in bloedwaarden?

  1. Hoi Jose, bedankt voor de reactie.

   Goeie vraag. Met een goeie anamnese kom ik vaak een heel eind. Daarvoor gebruik ik een intake-protocol om er voor te zorgen dat er geen belangrijke informatie wordt overgeslagen bij het uitvragen. Bloedonderzoek kan ook zinvol zijn. Soms is er namelijk wel van alles in het bloed te vinden, maar dan kijken we naar andere dan de standaard waarden die regulier vaak worden gebruikt. Met name vitamine-statussen zijn daar een voorbeeld van. Verder werk ik graag met bioresonantie om balansverstoring te kunnen opsporen.

  2. Hoi Jose. In bloed aantonen is over het algemeen lastig om iets aan te tonen. Wel is het met onder andere vragenlijsten maar ook door het meten met bijvoorbeeld Bioresonantie inzichtelijk te maken. Wanneer dit een persoonlijke vraag betreft, zou je dan eventuele vervolgvragen via het contact formulier van de website willen stellen?

   PS: diagnose is slechts aan artsen voor behouden. Als therapeut trekken wij conclusie’s en delen wij onze bevindingen met cliënten in de vorm van een advies.

Reacties zijn gesloten.

Tweet
Share