ORTHOMOLECULAIR THERAPIE

ZELFGENEZEND VERMOGEN

Orthomoleculaire Therapie richt zich op het zelf-genezend-vermogen van het lichaam.

Wanneer het lichaam niet in staat is om zichzelf te genezen, dan kunnen chronische gezondheidsklachten ontstaan. Een Orthomoleculair Therapeut bespreekt deze klacht(en) en onderzoekt wat een logische verklaring kan zijn voor de verstoring waarna wordt bepaald aan welke voedingsstoffen er vermoedelijk een tekort is.  

Dit hele proces wordt duidelijk uitgelegd in de animatie verderop op deze pagina.

VISIE

De Orthomoleculaire Visie houdt in dat er bij het bespreken en onderzoeken van
klachten (zie werkwijze) altijd wordt gekeken aan welke micronutriënten de clienten mogelijk tekort heeft.
Dit zijn o.a vitamines, mineralen en andere essentiële voedingstoffen.

 

Het woord ‘Orthomoleculair’ betekent  letterlijk:
"een optimale dosering van moleculen’ in het lichaam."  

BEHANDELING

Indien er sprake is van tekorten dan wordt een Orthomoleculair Therapie voorgesteld. Deze heeft als doel de nutriënten status te optimaliseren door de juiste micronutriënten in de juiste hoeveelheid en onderlinge verhouding aan te bieden. Deze aanpak biedt de mogelijkheid het zelfgenezend-vermogen te activeren waardoor klachten en symptomen kunnen verdwijnen.

Daarbij wordt altijd gekeken of de aanpak past naast eventuele gebruikte reguliere middelen.  

HOLISTISCHE BENADERING

Houd de balans!

Gezond worden en blijven heeft overigens niet alleen te maken met voeding. Ook onze mentaal/emotionele gezondheid is van invloed op het lichamelijk functioneren. Hoeveel mensen krijgen geen buikklachten op spannende momenten? Wanneer de balans tussen lichaam en geest wordt verstoord, heeft dat gevolgen voor de gezondheid.

Als Orthomoleculaire Therapeut kijk ik daarom ook naar de impact van ervaringen op jouw levenslijn, lifestyle en alles wat daarmee samenhangt. In mijn praktijk heb ik dan ook gekozen voor een Holistische benadering.

Op die wijze is Orthomoleculaire Geneeskunde een prima opstap om ook processen op andere niveau's van menszijn aan te gaan.
Pas wanneer er voldoende lichamelijk draagvlak is kunnen deze processen daadwerkelijk worden aangegaan.
Denk aan het verwerken van trauma's, burnout, rouwverwerking etc..

VOEDING

Men zegt ook wel dat Orthomoleculaire Geneeskunde synoniem staat voor 'Voedingsgeneeskunde'. Steeds meer wordt in wetenschappelijke onderzoeken de relatie aangetoond tussen voeding en gezondheid. Zo is aangetoond dat 'slechte' voeding een rol speelt bij het ontstaan van welvaartsziektes als kanker, hart- en vaatziekten, burn-out, diabetes maar ook bij neurodegeneratieve aandoeningen als dementie en parkinson.

Overigens betekent ‘slechte’ voeding niet persé dat iemand een ‘slechte’ eetgewoonte heeft. In deze moderne tijd bevatten ook gezond veronderstelde producten (zoals groentes en fruit) minder gezonde nutriënten dan de mens van vroeger is gewend. Dit is er bijvoorbeeld de reden van dat veel mensen te kampen hebben met een tekort aan vitamine D. Kennis en inzicht hebben van deze beïnvloedende factoren en processen vormt een belangrijk onderdeel van mijn professionaliteit als Orthomoleculair Therapeut.

Lees eens het BLOG over 5 reden om supplementen te nemen.

Voor een Orthomoleculair Therapeut betekent ‘voeding’ niet alleen het evalueren van wat iemand aan voedingsstoffen binnen krijgt door te eten of drinken. Bij ‘voeding’ gaat het juist ook om het beschouwen van de factoren en de lichamelijke processen die daar invloed op hebben. Inname, opname, biologisch beschikbaar maken van micronutriënten en de uiteindelijke afbraak en uitscheiding van afvalstoffen zijn afzonderlijke elementen die het complete proces vormgeven.

HET GAAT NIET OM WAT JE NEEMT, MAAR OM WAT JE OPNEEMT!

ortho moleculaire therapie

"Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding".

Ruim 2300 jaar oude stelling, meer actueler dan ooit!