Burnout of uitgeblust

Burn-out

De cijfers van het CBS (2) liegen er niet om. Steeds meer mensen raken burn-out, of ervaren overspannenheid, waaronder ook jongvolwassenen en zelfs kinderen. Is burn-out te degraderen tot een soort modeverschijnsel, verzamelziekte of containerbegrip? Of is het een literaire afspiegeling van de maatschappelijke werkelijkheid? En zo ja, waaruit bestaat die werkelijkheid dan?


Niet opgebrand maar uitgeblust

Technisch gezien en letterlijk vertaald betekent burn-out: opgebrand. Het Centraal Bureau van Statistiek (2) spreekt over psychische vermoeidheid.

In de afgelopen 12 jaar heb ik geregeld cliënten gezien met de regulier de diagnose “burn-out kregen”. Opvallend is dat het woord ‘opgebrand’ voor hen vaak subtiel anders ligt. Ze beschrijven veelal een staat van ‘Zijn’ die beter kan worden getypeerd als ‘uitgeblust’. Moe van het blussen dus!

Maar wat moe(s)t geblust worden?

De gemeenschappelijke deler die ik observeer is dat de meeste mensen die burn-out zijn, de illusie hebben willen volhouden dat het ‘wel gaat’. Door te blussen zie je niet meer wat er in brand staat en zo behoud je het idee dat het goed gaat. Zo ontstaat er een achterstand in het verwerken van levensgebeurtenissen waardoor er steeds meer geblust moet worden.

Blussen vergt een hoop energie en dus houdt een mens dat ook maar beperkt vol. Zijn de reserves al op en ga je toch nog door, dan raak je uit-geblust en daarmee burn-out.


Sociale druk

Het willen volhouden en blijven blussen ontstaat mede door het ervaren van de druk van de buitenwereld. Veel mensen lijden onder peer-pressure. Een Engelse term uit de psychologie dat een vorm van stress beschrijft. Een bewijsdrang, als gevolg van het jezelf spiegelen met anderen in de groep. De resultaten en te behalen prestaties conform geaccepteerde normen en waarden, spelen soms een grotere rol dan ons (lijf) lief is. Wat dat betreft lijkt burn-out inderdaad een literaire afspiegeling van een maatschappelijke werkelijkheid.

Alhoewel sociale druk zeker een oorzakelijke rol speelt in het ontwikkelen van een burn-out, spelen ook andere factoren een belangrijke rol.


De invloed van voeding!

In de praktijk blijkt dat voeding een belangrijke rol speelt maar dat dit echter in vrijwel alle gevallen bij cliënten met de diagnose ‘burn-out’ bij een eerdere, veelal reguliere zorg, geen onderdeel van de aanpak is geweest. Uit recent onderzoek van de Wageningen Universiteit (6) blijkt ook dat homogeniteit van de moderne voeding een grote invloed op de gezondheid heeft en daarmee een relatie met het begrip burn-out. Speciaal aandacht in deze voor een vegetarische leefstijl. Geen vlees eten betekent kans op een B12-tekort en dat kan opzich al een reden voor burn-out-achtige klachten.

De achteruitgang van de kwaliteit van voeding als mogelijke oorzakelijke factor van burn-out wordt niet vaak genoemd. Maar kunnen de hoge burn-out cijfers ook gewoon het gevolg zijn van tekorten in mineralen, vitamines en sporenelementen? Dat we dit serieus moeten nemen blijkt uit een onderzoek van Geigy (2002) (3). Dit wordt nog eens bevestigd in een studie van Universiteit Wageningen in 2014 (4). Ook Rieneke Dijkinga schreef hierover een stuk met als titel: ‘Bodempijn” (5).

Ervaringen in de praktijk laten zien dat veel mijn cliënten met burn-out klachten lichamelijk beginnen op te knappen zodra zij na een Orthomoleculair Advies starten met een passende suppletie. Vaak denkt een cliënten dat er zich van hieraf een stijgende lijn in gezondheid zal ontwikkelen maar er liggen allerlei gevaren op de loer. Vanuit therapeutisch oogpunt is dit pas de fundatie van een holistisch herstelproces.


Maatschappelijk probleem

De psychische vermoeidheid heette vroeger waarschijnlijk gewoon ‘overspannen’. Soms lees je dat burn-out gekoppeld is aan een doorgemaakte overspannenheid welke, achteraf bekeken, niet adequaat is behandeld. Burn-out lijkt daarmee een eindfase van een periode van overspannenheid. Het bereiken van deze fase lijkt dus voorbehouden aan de echte ‘doorzetters’.

De groep mensen die niet ‘geneest’ van overspannenheid leeft vaak voort met een scala aan samengestelde gezondheidsklachten. Binnen de reguliere zorg ervaren zij hiervoor onvoldoende effectiviteit van de aanpak. Zo blijven deze mensen zitten met vragen over hun gezondheid waarop ze geen bevredigend antwoord krijgen. En dus, zo blijkt uit de verhalen van cliënten, ook vaak geen passende holistische aanpak.

Vanuit overspannen situatie blijven mensen blussen totdat ze uitgeblust raken en burn-out zijn. Maar wat dan?


Kip of ei?

Bij hulpvragen die betrekking hebben op burn-out stel ik steevast de volgende vraag. Is de situatie ontstaan vanuit een mentaal-emotionele onbalans of was er eerst een fysieke verstoring waardoor de algehele draagkracht verminderde? Het antwoord is meestal een mix van beide. Dit impliceert het belang van een holistische kijk bij de aanpak van burn-out problematiek.

In die zin goed dat er regulier ook een SOLK-poli is (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) is. Al ervaren cliënten dat daar nu juist weer te veel de nadruk ligt op de psychische kant.


Ei!

Het merendeel van de cliënten met een diagnose burn-out denkt dat de ‘’oplossing’’ gelegen is in het verbeteren van hun fysieke gezondheid. Zij hebben namelijk te maken met ernstige chronische fysieke gezondheidsklachten, als diverse autoimmuun-achtige klachten, vermoeidheid, teruglopende immuniteit en pijnklachten. deze gedachte klopt. Wanneer het lichamelijk functioneren de processen op andere niveaus niet ondersteunt, dan loopt het klaarblijkelijk op alle niveaus vast. Een eerste stap in de aanpak is dan ook altijd te kijken naar het verbeteren van de lichamelijke mogelijkheden om voldoende draagvlak te creëren voor totaal herstel.

In veel gevallen zijn er overigens relaties te leggen naar eerder door gemaakte ziekte processen zoals Post-Viraal-Syndroom of Ziekte van Lyme.
Lees ook het BLOG over Tekenbeten.


KIP

In het algemeen lukt het om met een orthomoleculaire aanpak, voedingsadvies en suppletie, het lichamelijk functioneren  te verbeteren. Maar daar schuilt wel een groot gevaar in. Aan het ontstaan van een burn-out liggen vaak bepaalde patronen ten grondslag die, zodra de fysieke gesteldheid verbetert, weer aan de oppervlakte kunnen komen. In de verademing en opluchting dat het ‘weer beter gaat’ , ligt het op de loer dat precies deze oude patronen de persoon opnieuw onderuit halen.

Het doorgronden van de patronen en life-style coaching is daarom ook een integraal onderdeel van een orthomoleculaire therapie. Het leren kennen van fysieke signalen geeft de mogelijkheid patronen te herkennen met als doel aangrijpingspunten voor de life-style-coaching te creëren. Dit is een zeer subtiel, multifactorieel proces waarin de persoon leert om in kleine bewuste stappen het lijf weer als ‘eigen’ te gaan beschouwen. Zo kan inzicht in de valkuilen omgebogen worden naar de ‘winst van voortschrijdend inzicht’.


Visie

Centraal in dit proces is vaak de angst bij cliënten om terug te vallen. Herkennen en erkennen van deze angst geeft ontspanning welke herstel bevordert. Mijn visie is dat herstellen grotendeels afhankelijk is van de mogelijkheid de periode van ziek zijn te verwerken. Dit is een wezenlijk andere benadering dan dat er iets moet worden ‘opgelost’ bij burn-out problematiek.

Een Orthomoleculaire aanpak kan in alle fasen cliënten op verschillende wijzen ondersteunen en is daarmee ook zeer geschikt bij vormen van Ouderdom Gerelateerde Gezondheidsproblematiek


OM-kijken:

Ik noem dit het proces van OM-kijken. Bewustwording van het lichaam door zelfonderzoek, ondersteund met orthomoleculair therapie om een lifestyle-change te bewerkstelligen. Door het leggen van deze basis zorgen we ervoor dat er structuur en herkenning komt in het herstelproces. Dit is de basis voor stabiliteit in de toekomst.


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Andere aan BURN-OUT verwante BLOG-post’s:


Referenties

1: –
2: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/meer-psychische-vermoeidheid-ervaren-door-werk
3: –
4: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/show/Toename-van-wereldwijde-homogeniteit-in-voedselconsumptie-vormt-ernstige-bedreiging-voor-menselijke-gezondheid-en-voedselzekerheid.htm
5:  Rineke-Dijkinga-bodempijn (met toestemming van de auteur)
6: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/show/Toename-van-wereldwijde-homogeniteit-in-voedselconsumptie-vormt-ernstige-bedreiging-voor-menselijke-gezondheid-en-voedselzekerheid.htm

Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven. 
Je kunt de daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.


Tweet
Share