WERKWIJZE

START

Na het maken van een 1e afspraak ontvang je een intake-formulier.
Dit formulier neem je ingevuld mee naar het 1e consult.  
Het vormt de leidraad voor de anamnese.

Verder neem je mee:
- medicijnen en supplementen die je gebruikt
- eventuele recente laboratoriumuitslagen via huisarts of specialist
- ochtendurine (bij voorkeur in een urinecontainer)

Een intake-consult duurt ruim 1 uur.
In dit uur vorm ik mij een beeld aan de hand van alle beschikbare informatie.
Op basis hiervan geef ik een Orthomoleculair advies.
In meeste situaties betekent dit dat een behandeling al na het 1e consult kan starten.

Wanneer blijkt dat er aanvullende informatie nodig is dan dan maak ik graag gebruik van
het meten met Bioresonantie (EAV) om balansverstoringen op te sporen.
Waar nodig kan informatie worden aangevuld door middel van
bloed- of ontlastingsonderzoek wat wordt opgestuurd naar een extern lab.

Zie op de links-pagina met welke laboratoria ik samenwerk.

BLOED PRIKKEN, KLAAR TERWIJL U WACHT

Naast deze mogelijk tot extern bloedonderzoek (lab) beschikt de praktijk ook over
zogenaamde Point of Care apparatuur waarmee een aantal veel gehanteerde
bloedwaarden direct in de praktijk kunnen worden onderzocht.

Mogelijke testen:
- Glucose, ASAT, ALAT, GGT, Creatinine, Chiolesterol, LDL, HDL en Tri-glyceriden (combi-test)
- Hb en CRP (ontstekingswaarden, combi-test)
- HbA1C (bij verdenking diabetes)

Afname gebeurt op basis van een vingerprik.
Uitslag van deze testen is binnen 10 minuten bekend.

EXTERNE ONDERZOEKEN (LAB)

Bloedafname voor aanvullend onderzoek vindt plaats op de praktijk.
Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van een vingerprik.
Monsters voor ontlastingsonderzoek neemt je zelf thuis af.
Je krijgt daarvoor testmateriaal en een verzendenvelop mee naar huis.

Kosten voor aanvullende onderzoeken, binnen of buiten de praktijk, zijn niet bij de consult-prijs inbegrepen.

 

Op deze wijze kan ik een uitgebreide hoeveelheid parameters prikken
waaronder homocysteïne en bijvoorbeeld schildklierwaarden.

 

Informatie over labs waar ik mee werk vind je op de LINK-pagina.

BEHANDELPLAN

Basis voor behandelingen in mijn praktijk is Orthomoleculaire Geneeskunde.

 

Kort gezegd komt het er op neer dat door het toedienen van de specifieke, op elkaar afgestemde
vitaminen, mineralen en andere micronutriënten het zelf-genezend vermogen van het lichaam
wordt aangesproken om de gezondheid te verbeteren.

 

In de afronding van het 1e consult bespreken we het behandelplan.
Hierdoor kan in veel gevallen al direct na het 1e consult gestart worden met therapie.

 

Belangrijk om te weten is dat een behandeling op basis van Orthomoleculaire Therapie altijd een reactie van het lichaam te verwachten is. Binnen natuurgeneeskunde is dit algemeen een bekend verschijnsel wat bekend is onder de naam Herxheimer reactie. Door activatie van het zelfgenezend vermogen komen er tijdelijk meer afvalstoffen vrij. 

 

Lees meer op de pagina over behandelingen.

VERVOLGCONSULTEN

In enkele gevallen geeft een intake-consult zoveel inzicht en kans op
een geslaagde behandeling dat een vervolgconsult niet nodig is.

 

In de meeste situaties wordt zo'n 5-6 weken na de intake echter wel een
vervolgconsult ingepland om de geadviseerde behandeling te evalueren.

 

Vervolgconsulten duren meestal 45 minuten, afhankelijk van de aard van de klachten.
Afhankelijk van het effect van de behandeling vinden er 1 of meerdere vervolgconsulten plaats.

 

Praktijk gerrit van Sinderen biedt de mogelijkheid om online afspraken te maken.

HOLISTISCHE BENADERING

Houd de balans!

 

Gezond worden en blijven heeft overigens niet alleen te maken met voeding. 
Ook onze mentaal/emotionele gezondheid is van invloed op het lichamelijk functioneren. 
Hoeveel mensen krijgen geen buikklachten op spannende momenten?

 

Als de balans tussen lichaam en geest wordt verstoord, heeft dat gevolgen voor de gezondheid.

 

Als Orthomoleculaire Therapeut kijk ik daarom ook naar de impact van ervaringen
op jouw levenslijn, lifestyle en alles wat daarmee samenhangt. In mijn praktijk heb ik dan
ook gekozen voor een een holistische benadering.

KLACHTEN EN HULPVRAGEN

Kijk voor een volledig overzicht van veel voorkomende klachten/symptomen en hulpvragen op deze pagina.

KENNISMAKEN?

Nieuwsgierig geworden en heb je vragen?
Schroom niet en stel ze gerust.

Dat is yn it Frysk ek tastien as dat better by jo past.

Of maak een afspraak voor een korte vrijblijvende kennismaking.