Homocysteïne

Homocysteïne: een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Over de rol van vitamine B12 en foliumzuur.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat een chronisch teveel aan homocysteïne een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten.

Dan klinkt het logisch om meting van homecysteine mee te nemen in preventief onderzoek (1). En welke factoren zijn van invloed op de homocysteïne waarde?

homocysteine

Wat is homocysteïne?

Homocysteïne is een aminozuur dat in het menselijke lichaam aangemaakt kan worden uit een ander aminozuur, te weten methionine. Die omzetting gebeurt met behulp van enzymen. Onder normale omstandigheden wordt het geproduceerde homocysteïne weer omgevormd of afgebroken zodat de hoeveelheid in het lichaam niet toeneemt. Verloopt dit proces onvolledig dan kan homocysteïne in het bloed blijven circuleren.

Wanneer het gehalte van het aminozuur  homocysteïne in het bloed te hoog is, wordt dit hyperhomocysteïne genoemd (afgekort HCC) Een chronisch teveel aan homocysteïne is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Oorzaken HCC

Een teveel aan homocysteïne kan ontstaan door een diversiteit aan factoren. In onderstaand rijtje geef ik een overzicht van wat er kan spelen.

  1. Door een gebrek aan foliumzuur (MTHFR genotype), vitamine B6, B2, B12  kan HCC ontstaan (2). Deze hebben namelijk een essentiele functie als co-enzym bij de afbraak van homocysteïne .

    Een tekort aan vitamine B12 blijkt overigens vaker voor te komen dan doorgaans wordt aangenomen (5). Wetenschapplijke conclusies zijn getrokken dat een verhoogde homocysteïne-waarde aangeeft dat er een functioneel B12 tekort is, ook al bevinden de bloedspiegels van de B12 zich soms nog in de (lage) normale waarden (3)!
  2. Genetische aanleg in relatie tot foliumzuur, het MTHFR genotype (2). Een Chinees onderzoek (4) concludeerde dat 40% van de mensen met een genotype MTHFR 677TT kans heeft  op hoge waarde homocysteïne. Mensen met dit genotype hebben van nature moeite met het omzetten van foliumzuur naar de actieve vorm van foliumzuur. De actieve vorm van foliumzuur is naast B12, B6 en B2 ook een belangrijke co-factor voor het in standhouden van gezonde homocysteïne-spiegels. Mensen met genotype MTHFR 677TT kunnen dit compenseren door de actieve vorm van foliumzuur, 5MTHF, te suppleren.
  3. Met het toenemen van de leeftijd neemt het ‘normale’ homocysteïne-gehalte toe met zo’n 5 tot 10% per 10 jaar.
  4. Hormoonpreparaten (androgenen, levo-dopa), alcoholmisbruik en roken worden ook genoemd als mogelijke veroorzakers van HCC.
  5. Medicijngebruik als maagzuurremmers  kunnen via een verminderde opname van B12 invloed hebben op het ontstaan van HCC.
  6. Verminderde opname van B12 geldt ook voor de ruim 600.000 Nederlanders die metformine gebruiken volgens dit onderzoek (7) en voor gebruikster van de anti-conceptiepil. (8)
  7. Polyfarmacie! Tot slot noem ik in het bijzonder ook polyfarmacie als factor waardoor homecysteïne waarde te hoog kan worden. Polyfarmacie wijst op gebruik van 5 of meer reguliere middelen tegelijkertijd. Uit onderzoek van het RIVM (5) blijkt dat mensen bij wie sprake is van polyfarmacie rekening moeten houden met verminderde vitamine-status.

Normaalwaardes

Het normale homocysteïne-gehalte in het bloed is gesteld op 7 µmol/liter voor mannen en 6 µmol/liter voor vrouwen. Een waarde boven de 15 µmol/liter is te hoog. Dit gehalte moet wel bepaald zijn wanneer iemand 12 uur lang niet gegeten of gedronken heeft (nuchter is).

Ouderdomsziektes

De laatste tijd wordt er meer en meer gesproken over welvaartziektes zoals hart- en vaatziektes, diabetes en obesitas. Tot deze groep mogen ook ziektes als alzheimer en parkinson worden gerekend. Bij laatst genoemde ziektebeelden wordt de homocysteïne waarde vaak niet bepaald. Dit terwijl een onderzoek uit 2002 al een relatie liet zien tussen de cognitieve functies bij ouderen en de status van homocysteïne en B12. (9)

Welke conclusie kunnen we hieruit trekken?

Met name vitamine  B12 en foliumzuur zijn key-spelers  in de homocysteïne-status. Recent onderzoek (5) laat zien dat naar schatting 1/2 miljoen mensen in Nederland echter een tekort aan vitamine B12 heeft!  Een andere groep mensen heeft op basis van hun genotype een verhoogde kans op een afwijkende foliumzuur-status. 

Meten is weten

Er zou dus goed aan gedaan worden om bij het in kaart brengen van cardiovasculaire risico’s in ieder geval de waardes van B12, foliumzuur en homocysteine standaard mee te laten bepalen. Zeker wanneer er sprake is van polyfarmacie of bovengenoemde ouderdomsziektes.

Homocysteïne & voeding

Groente, fruit en vooral kiemen (alfalfa, taugé, broccoli kiemen e.d.) bevatten stoffen die een gunstige invloed hebben op de homecycsteine waarde. De meest effectieve anti-homocysteïne producten zijn:
Groentekiemen, avocado, cottage cheese, ricotta, vis, oesters, peulvruchten, ei, uien,
knoflook, noten, zaden (tahin), algen, tarwekiemen, gevogelte, broccoli, koolsoorten, witlof, bladgroenten, muesli en asperges.

Als er ondanks verandering van de voedingsgewoonten nog steeds sprake is van een verhoogd homocysteïnewaarde dan is suppletie raadzaam. Een Orthomoleculair Therapeut kan u daarbij adviseren.

Lees hierover met op de pagina ORTHOMOLECULAIR THERAPIE.


Andere veel gelezen BLOG-post’s


Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven.
Je kunt de daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.

Tweet
Share