5 redenen om voedingssupplementen te gebruiken

Regelmatig zie ik cliënten die zeggen gezond te eten. Toch verbeteren gezondheidsklachten simpelweg door het gebruik van voedingssupplementen. Velen vragen achteraf hoe dat kan? Ik eet toch gezond?

Want een goede gezondheid vraagt om een gezonde gevarieerde voeding. Maar waar bestaat een goede voeding uit? En is deze ‘gezonde’ voeding dan genoeg om onze gezondheid mee te waarborgen? Wat we weten we inhoudelijk over onze voeding en hoe deze wordt geproduceerd? De titel van dit BLOG verraadt het al: zonder suppletie is het in deze tijden lastig, zo niet onmogelijk, om voldoende goede micronutriënten binnen te krijgen. Van daar de titel: “5 redenen om voedingssupplementen te gebruiken”

1: Kwaliteit van voeding is niet meer wat het is geweest….

In tegenstelling tot vroeger worden akkers niet meer regelmatig tussen de oogsten door braak gelegd. Steeds vaker leveren akkers jaar na jaar een zo hoog mogelijke productie. Het braakleggen gaf een periode van herstel.

Dit herstel is nodig voor een optimalisatie van de grond voor de volgende ronde van oogsten. Vaak wordt dit gecompenseerd door te bemesten met kunstmest. Kunstmest bevat in de grote lijnen 3 mineralen terwijl onze voeding minimaal 12 mineralen en sportelementen nodig hebben. Het geeft daarmee kans op eenzijdige verschraling van grond en daarmee een vermindering van de hoeveelheid stoffen die planten kunnen opnemen.

Een mooi voorbeeld van wat dit tot gevolg heeft gehad voor de samenstelling van onze voeding is weergegeven in het Geigy-onderzoek van 1985-2002. Dezelfde resultaten worden genoemd in een onderzoek naar groenten en fruit uit Engeland (2). Als mogelijke oorzaken worden steevast de verschralende grond genoemd maar ook aspecten als teelt methoden in kassen waar planten kunstmatig worden gekweekt op een bed van glaswol, gevoed met geoptimaliseerd substraat. En dat alles onder een 24 uur per dag schijnende zon…..

2: Achteruitgang bodemdiversiteit

Door verschillende invloeden, zoals o.a. diepte ontwatering, (kunst)bemesting, diepploegen, gewasbescherming, raakt de bodemdiversiteit uit evenwicht. In de grond levende organismen zoals schimmels, protozoa, spinnen, torren, mijten, mieren, maar ook vogels en kleine knaagdieren zorgen ervoor dat er een natuurlijke flow is van micronutriënten in combinatie met de uitwisseling van CO2.

Rineke Dijkinga spreekt in haar column in Vitortho april 2019 over “Bodempijn”. Onze bodem is het kind van de rekening geworden door intensivering en industrialisering van de landbouw. Zij legt daarbij de analogie tussen de achteruitgang van landbouwgrond en de verminderde opname capaciteit van onze spijsvertering door de verandering is ons micro-bioom (darmflora). Een boeiend artikel wat zeker de moeite waard is om eens te lezen. (3)

3: Verminderde diversiteit in voeding

Uit een onderzoek uit 2014 (2) blijkt dat de er sprake is van een wereldwijde terugloop in de variatie van ons voedingspatroon.  Het spreekt over een ernstige toename van voedselhomogeniteit wat een bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid en de voedselzekerheid.

Kort gezegd komt het op neer dat we voor een keuze van onze dagelijkse voeding kiezen uit een steeds korter wordende lijst van voedingsgewassen zoals tarwe, mais, soja wat we aanvullen met vlees en zuivel. Om aan de vraag van deze producten te kunnen voldoen worden er rassen gekweekt met een grotere opbrengt. Dit heeft de laatste jaren geleid tot de eerder genoemde achteruitgang in kwaliteit van onze voeding.

Bijgevolg van deze productiviteitsontwikkeling is dat de producten relatief steeds minder vezels gaan bevatten en daarentegen steeds meer calorieën, eiwitten en vetten! In een artikel van de Universiteit Wageningen (5) wordt hiermee direct een relatie gelegd tussen de wereldwijde toename van obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Deze toename wordt op de site van PNAS (6) verder onderbouwd.

Meer suikers en minder vezels betekent voor onze darmflora eveneens een verschraling van de darmflora door een verhoogde kans op overgroei van specifieke bacteriën, welke direct een verstorende werking hebben op ons immuunsysteem. Daarnaast blijken andere, voor de slijmvlies immuniteit in de darm onontbeerlijke bacteriën, door tekorten aan vezels en essentieel suikers, verder af te nemen. Een kwalijke zaak een goede gezondheid begint in de darm!!

4: Gewasbescherming

Gewasbescherming zorgt voor een betere afweer van gewassen tegen stress (droogte/UV/warmte) ziekte of insecten. Vrijwel alle planten hebben hiervoor een natuurlijke afweer waarbij diverse natuurlijke chemische stoffen, fyto nutriënten,  zijn betrokken. Bekend is dat deze juist waardevol kunnen zijn voor de mens en dus bij niet biologische voeding ontbreken.

Bovendien heeft de veelgebruikte werkzame stof van gewasbeschermers glyfosaat direct een verminderende werking op de enzymen van het Cytochroom P450-systeem in onze lever (7). Dit complex van enzymen zorgt er in de lever voor dat ons lichaam zichzelf kan ontgiften. Verstoring van het Cytochroom P-450-systeem heeft volgens de onderzoekers direct een relatie met de toenemende westerse welvaartziektes.

Met name (top)sporters, ouderen en mensen die meerdere reguliere medicijnen tegelijk gebruiken (zie ook BLOG polyfarmacie) zouden er goed aan doen zich te laten informeren over het op peil houden van hun antioxidanten- en mineralenstatus.

5: Suppletie zeker belangrijk voor ouderen

De ontluisterende feiten uit de eerste 4 aspecten om suppletie te overwegen zijn voor veel ouderen niet te snappen. Zij eten nog volgens generatie-oude inzichten. Die zijn weliswaar in de basis kwalitatief goed te noemen maar zijn in de moderne tijd achterhaald. Juist voor hen is belangrijk de inhoud van dit BLOG eens goed in zich om te laten.

Steeds meer ouderen laten koken over aan derden en eten eigenlijk heel modern hun ‘bezorgmaaltijden’ van tafeltje-dekje. Over smaak valt niet te twisten, over kwaliteit echter wel! Kant en klaar maaltijden hebben, net als alle voorbewerkte maaltijden, nog eens extra verlaagde voedingswaarde. Dit geldt ook voor voeding in potten en blikken. Zeker wanneer deze thuis ‘nog eens’ worden opgewarmd vindt er een afbraak van vitaminen plaats.

Ik verbaas mij inmiddels niet meer wanneer ouderen met gezondheidsvragen komen en er sprake blijkt te zijn van een bepaalde staat van ondervoeding. Zeker wanneer er ook nog sprake is van het gebruik van 1 of meerdere reguliere medicijnen.

Samenvattend

Een blik op de kwaliteit van onze voeding levert al snel het resultaat op dat het eigenlijk niet meer is wat we van zouden mogen verwachten. En dat merkt het lichaam. Daarom zijn bovenstaande 5 redenen om voedingssupplementen te gebruiken voor vrijwel iedereen van belang. Zeker wanneer je tot de groep van ouedderen behoort, herstellend bent van een operatie of van een doorgemaakte ziekte.

Herken jij in bovenstaande informatie? Neem dan contact op met een Orthomolecualir Therapeut. Hij of zij heeft er voor geleerd jouw advies te geven wat passend is bij jouw situatie.


Verantwoording:

1: https://gerritvansinderen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Voedingswaarden_Geigy.pdf

2:https://www.researchgate.net/publication/235318646_Historical_changes_in_the_mineral_content_of_fruits_and_vegetables

3: https://www.orthofyto.com/fyto/bodempijn/

4: https://www.evmi.nl/nieuws/gebrek-aan-diversiteit-bedreigt-gezondheid-en-voedselzekerheid

5: https://www.wur.nl/Landingspagina-redacteuren/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/show/Toename-van-wereldwijde-homogeniteit-in-voedselconsumptie-vormt-ernstige-bedreiging-voor-menselijke-gezondheid-en-voedselzekerheid.htm

6: https://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2014/02/26/1313490111.DCSupplemental/pnas.201313490SI.pdf

7: https://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416


Andere veel gelezen BLOG-post’s


Interessante informatie?

Je helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op je tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven. 
Je kunt je daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.


Tweet
Share