Diabetes type 3

Ziekte van Alzheimer
Synoniem voor type 3 Diabetes?

Een toenemend aantal mensen krijgt te maken met leeftijdsgebonden Diabetes, vaak Diabetes type II genoemd. Nu er meer en meer onderzoek wordt gedaan naar dementie, in dit BLOG specifiek over Alzheimer, zijn er tal van relaties aangetoond waar bij blijkt dat de hersenen een eigen glucosemechanisme gebruiken. Verstoringen in dit mechanisme zijn te linken aan het ontstaan van de plaques wat op lange termijn Alzhemier (en ook andere vormen van dementie) kan veroorzaken. Achteruitgang van geheugen is daarbij een veel voorkomend symptoom. Type II Diabetes is hiervan de voorloper zo blijkt.

Op de website van Alzheimer Nederland (1) wordt al gesproken over dat 1:5 van ons te maken krijgt met een vorm van dementie. In 2002 schreven onderzoekers al over een dementie-epidemie. (4)

Alzheimer of dementie, hoe zit dat?

Voor velen is dit min of meer verwarrend. Dementie is de verzamelnaam voor meer dan 50 verschillende neurodegenratieve aandoeningen, waaronder Alzheimer. Een heldere uitleg over de verschillende vormen vind je op de website van Alzheimer Nederland. (2) De reden dat ik mij in dit BLOG richt op Alzheimer heeft te maken met het feit dat deze variant verreweg de meestvoorkomende vorm is.


Stand van zaken qua onderzoek

De afgelopen jaren is er een explosief stijgend aantal onderzoeken naar Alzheimer (en dementie in het algemeen) gedaan waaronder functionele MRI scans (fMRI). Recentelijk is daar ook erfelijkheidsonderzoek, op basis van DNA, een belangrijk onderdeel van geworden. Onderstaande afbeelding laat zien dat het aantal onderzoeken de laatste jaren explosief is gestegen.

explosief gestegen aan onderzoeken naar Alzheimer
explosief gestegen aan onderzoeken naar Alzheimer, bron Pubmed

De curve geeft wel aan dat er haast gemaakt wordt met het verkrijgen van informatie over het ontstaan van de ziekte. Met name het in een vroegtijdig stadium herkennen van de ziekte is een speerpunt. Darnaast wordt er naarstig gezocht naar oplossingen om het voorschrijdende ziekteproces te kunnen stabiliseren. Alzheimer is net als andere vormen van dementie een tot nu niet te genezen ziekte.

Daar waar eerder de nadruk lag op het onderzoeken van de aanwezigheid van zware metalen, zoals opstapeling van aluminium of tekorten aan silicium, wordt nu vooral onderzoek gedaan naar de glucosestofwisseling. Daarnaast wordt er nu ook meer en meer gekeken naar familiaire verbanden van erfelijkheids asepcten op basis van DNA-onderzoek.


Diabetes type 3

Zoals al kort in de inleiding genoemd beschikken de hersenen over een eigen glucoseregulatie systeem. Ook hier is insuline bij betrokken maar dit speelt zich dus op lokaal niveau. UIt onderzoek blijkt dat een verstoorde glucoseregulatie van de hersenen invloed heeft op het ontstaan van de plaques die uiteindelijk zorgen voor een neurodegenratief proces (achteruitgang). Zoals bekend treft dit vrijwel altijd het gebied van achteruitgang van het geheugen. De onderzoeken laten zien dat de hypocampus, welke bij o.a. geheugen betrokken is, als een van de eerste functionele units van de hersenen achteruit gaat. Geheugenverlies is daarom een van de vroegste symptomen. Bij de ziekte van Alzheimer is veel gevallen ook een lichamelijke component herkenbaar in de vorm van trillen/schudden.

Op een waarneming van klachten is er dus al een voortraject geweest welke dit veroorzaakt heeft. De onderzoeken tonen aan dat er een direct verband is tussen het ontstaan van Diabetes type II en het ontstaan van type 3 Diabetes. Het verdient dus aanbeveling om de bloedsuikers goed in de gaten te houden. Dit kan door glucose-meters die eenvoudig thuis zijn te gebruiken. Een andere optie is om hierin ook de waarden van cholesterol mee te nemen. Simpelweg omdat te hoge bloedsuikerwaarden rechtstreeks invloed hebben op cholesterol-waarden.

Ook andere invloeden, zoals glutonintolerantie, kunnen van invloed zijn op veranderingen in de suikerstofwisseling en daarmee op het hoofdonderwerp van dit BLOG.

Lees eventueel meer hierover in het BLOG over Suppletie bij diabetes.


Een stille ramp voltrekt zich

Diabetes II is voor verantwoordelijk voor veel welkvaartziektes. Hart en vaatziekten zijn bekend maar ook retinopathie (netvliesaandoening) en aandoendingen aan nieren, zijn te relateren aan Diabetes. Duidelijk wordt dat Diabetes een stille insluiper is. Je hebt het pas door wanneer de gevolgen zichtbaar worden. Een mooi voorbeeld hiervan is een onderzoek waarbij gekeken werd naar het aantal mensen die de diagnose Diabetische retonopathie (DR) zouden hebben zónder dat zij de diagnose Diabetes II al hebben. Bij de geselecteerde doelgroep was dit 24,5%. (3)

Terloops vermeld dit onderzoek dat de mate van de retinopathie (een aandoening van het netvlies in de ogen) in grote mate een relatie heeft de hoogte van de waarde van HbA1C. Juist daarom is in mijn mening gezondheidspreventie van belang. Aan de hand van eenvoudige bloedmonsters met een vingerprik kunnen parameters worden bepaalde die goed inzicht bieden in gezondheidsrisico’s.

HbA1C

Naast cholesterol is er de zogenaamde HbA1C waarde. Een waarde die de versuikering van rodebloedcellen meet. Daarmee kan bepaald worden of er ook over langere tijd regelmatig sprake is geweest van hoge bloedsuikers. Voor veel huisartsen en diabetesverplegenden is deze waarde steekhoudend voor de start met middelen als metformine of het gebruik van insuline.

Een andere vorm van verstoring van de bloedsomloop kan ontstaan door verhoogde waardes van homocysteÏne. Lees hier meer.


Mijn huisarts werkt niet mee…

Regelmatig hoor ik dat huisartsen niet direct het nut in zien van het meten van de cholesterolwaarden. Vreemd eigenlijk omdat we inmiddels al geruimte tijd in een omslag zitten naar een functionele leefstijl geneeskunde waarin preventie hoog in het vaandel staat.

Laten we dan nog even de ontwikkelingen rond de kwaliteit van onze voeding meenemen. Met de toenemende versuikering van onze voeding ligt voor bijna iedereen problemen met de suikerstofwisseling op de loer. Voorkomen is beter dan genezen (als dat al kan) dus daarom pleit ik voor het nemen van een stuk individuele veranwordelijkheid tenaanzien van de gezondheid. AGE’s (versuikeringsproducten) zijn de grootste veroorzakers van veroudering en het ontstaan van chronische aandoeningen. Lees hierover meer in het BLOG over Chronische klachten.

Reden genoeg dus om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.


Dan doe ik dat voor je!

De laatste jaren heb ik geconstateerd dat meer en meer mensen behoefte hebben aan een alternatief voor de huisartspraktijk als het gaat om de bloedwaarde bepalingen. Daarom heeft Praktijk Gerrit van Sinderen geinvesteerd in apparatuur waarmee dat direct op de praktijk kan worden gedaan. Binnen 10 minuten zijn de resultaten bekend. Zowel de cholesterolwaarden als de waarde van HbA1C kan worden bepaald.

Meten is weten!

Want niet zelden zijn er ook andere oorzaken te vinden voor de klachten. In relatie tot neurodegenratieve processen spelen behalve de suikerstofwisselig namelijk ook bijvoorbeeld vitamine B12 een belangrijke rol.


Samenvattend

Ziekte van Alzheimer, neurodegenratie en versuikering horen bij elkaar. Type II Diabetes is hiervan een voorbode. Controleer regelmatig uw bloedwaardes en krijg in een zeer vroeg stadium inzicht in uw situatie. Een Orthomolecualire Therapeut kan helpen een behandeplan en dieetadvies op te stellen.

Hoe dat werkt lees je op de pagina Werkwijze.


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is nieuwsbrief-e1590329033536.jpg

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


  Verantwoording

  De volgende bronnen zijn geraadpleegd:

  1. Alzheimer Nederland: https://www.alzheimer-nederland.nl/
  2. Alzheimer Nederland: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen
  3. Onderzoek DR zonder diagnose diabetes II: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35193173/
  4. Dementie epidemie: te vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/….

  Tweet
  Share