Post Corona

Post Corona

Restklachten na het doormaken van een Corona-infectie

Steeds vaker komen er mensen in mijn praktijk die na het doormaken van een corona-infectie verschillende restklachten behouden. Vraag is dan: hoe herstel ik van corona? De meest voorkomende klacht is vermoeidheid. Hoe komt dit? Is er middels Orthomoleculaire therapie behandeling mogelijk?


Symptoom of Syndroom?

Bij navraag aan deze cliënten blijkt het vaak te gaan om een verzameling van klachten die na het doormaken van een corona-infectie is blijven bestaan. Bij Een symptoom is een aanduiding van een enkelvoudige klacht of symptoom. Men spreekt van een syndroom bij een verzameling van klachten/symptomen. De restklachten na het doormaken van een corona-infectie zijn vergelijkbaar met die van andere virussen zoals bij de ziekte van Pfeiffer, Cytomegalo Virus (CMV) of virussen uit de herpes familie. (Soster/Simplex). Dan wordt er vaak gesproken over een Post Viraal Syndroom. In het geval van Covid/Corona spreekt men steeds vaker van Post-covid/Post-corona.


Post, wat wordt daar mee bedoeld?

Met de aanduiding “Post” wordt bedoeld dat symptomen zijn ontstaan na het doormaken van een virale infectie. Zoals ook bij bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, een bekende veroorzaker van vage klachten. Cliënten die een corona-infectie hebben doorgemaakt lijken in verhouding echter veel vaker te maken te hebben met langdurige extreme vermoeidheid.


Waarom blijf ik zolang moe?

De belangrijkste reden waarom cliënten lang moe blijven lijkt te maken te hebben met impact van de infectie op het zelf-genezendvermogen. Het lichamelijke systeem wat helpt te herstellen na ziekte. Enerzijds heeft het lichaam herstelenergie nodig. Hiervoor zijn voldoende micronutriënten nodig om deze te kunnen leveren. Hieronder vallen: vitaminen, mineralen, antioxidanten, vetzuren. Langdurige vermoeidheid kan leiden tot een vorm van burn-out door uitputting.

Cliënten die te maken hebben met vermoeidheid hebben allen tekorten in deze micro-nutriënten. De intensiteit van het ziekteproces heeft de reserves als het ware weggeroofd. Als gevolg hiervan kan het lichaam vervolgens weinig of geen herstelenergie aanmaken waardoor herstel vaak maar langzaam gaat. Of zelfs helemaal uit lijkt te blijven. Juist bij het uitblijven van herstel lijkt het aanbieden van beweging funest. Bewegen kost energie en staat daarmee het verdere herstel in de weg.

Moe na corona? Ga spaarzaam met de energie om!

De vermoeidheid en de bijbehorende symptomen lijkt op de lijst zoals die wordt genoemd bij CVS (chronic fatique syndroom) Een staat van chronische vermoeidheid die ook in relatie wordt gebracht met het Post Viraal Syndroom.

De Orthomoleculaire aanpak

De aanpak bestaat uit het inventariseren van de behoefte aan micro-nutriënten en deze vervolgens op de voor de persoon toegepaste hoeveelheden te suppleren. Zie ook de pagina Orthomoleculair Therapie. Eventueel worden er daarnaast ook bepaalde organen of functiesystemen ook ondersteund. Dit is cliënt afhankelijk.


Afspraak maken??

Is de informatie van dit BLOG voor u herkenbaar? Maak dan eens een afspraak om te kijken wat er voor u mogelijk is!


Meer weten over Post Viraal Syndroom?
Lees dan het BLOG wat ik speciaal over dit onderwerp heb geschreven.


PVS staat op nummer 1 als “VEROORZAKER VAN VAGE KLACHTEN
Lees hierover meer in mijn BLOG over vage klachten.


Lijst van typische Post Virale Symptomen

Bij meer dan 4 herkenbare klachten mag u aannemen dat u in meer of mindere mate te maken heeft met een vorm van Post Viraal Syndroom.

– vermoeidheid
– concentratieproblemen
– evenwichtsproblemen
– chronisch vermoeidheid syndroom (CVS: Chronic Fatique Syndrom)
– verwardheid
– dikke lymfe klieren
– terugkerende koorts
– prikkelbaarheid
– neerslachtigheid
– blijvend gevoelige keel (hoesten)
– slecht helende wondjes
– spierpijn
– moeite met lezen (focussen)
– krachtverlies
– ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr Virus)
– verminderde tastzin
– slaapproblemen
– nagel- en haarproblemen
– verlies van reukzin
– nachtelijk zweten
– migraine
– spijsverteringsklachten
– herstel na zwangerschap (vergiftiging)
– vreemde kleur van ontlasting
– reumatische klachten
– ontwikkelen van allergie/intoleranties
– moeizaam herstellen na corona

Ik adviseer dan ook iedereen bij wie ooit is vastgesteld dat er een corona-infectie heeft plaatsgevonden hiervan bij een hulpvraag, complementair of regulier, in de toekomst altijd melding te maken.


Andere aan Post Corona verwante BLOG-post’s:


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Meld je aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


Over de auteur

Tweet
Share