Longcovid BLOG uitlgeichte afbeelding

Nieuw ziektebeeld: dat vraagt om maatwerk.

Behandelstrategie bij longcovid.

Een nieuwe term welke gebruikt wordt voor een ziektebeeld waarbij men na het doormaken van een covid-belasting langdurig klachten behoudt. Niets nieuws onder zon zou je zeggen want ook bij Pfeifer en andere virale-infectie’s kennen mensen langdurig ernstige vermoeidheidsklachten. Lees hierover meer in de BLOG’s over PostCovid, Postcorona en het Post Viraal Syndroom PVS.

Maar bij longcovid uit zich dit vooral door een verminderde zuurstofopname bij belasting en dat is een aspect wat om nieuwe uitdagingen vraagt. Herstellen van longcovid vraagt om een orthomoleculaire maatwerkaanpak die te vergelijken is met de aanpak bij een burn-out.


Orthomoleculaire aanpak bij longcovid

Een behandelstrategie bij longcovid laat zich het beste onderverdelen in een aantal fases: Het totale herstelproces kan 3-9 maanden in beslag nemen.

1: stabilisatiefase
Veelal ervaren cliënten die een beroep op mij doen een langzaam maar zekere achteruitgang van hun gezondheid. In deze 1e fase is de aanpak dan ook gericht op stabiliseren van de gezondheid. Een passende aanpak met supplementen en een aantal leefregels (geen fysieke inspanning/wel gewoon bewegen) zorgen voor stabilisatie. Dit is de basis vanwaaruit we de volgende stap kunnen maken. In sommige situatie’s duurt deze 1e fase 3-5 maanden. Naast eventueel bloedanalyse speelt de EAV een belangrijke rol in het kiezen van de juiste middelen. Ontgiften en werken aan een goede anti-oxidanten status is in deze fase erg belangrijk naast aandacht voor het spijsverteringssysteem.

2: behandelfase
Wanneer er een stabiele situatie is kan er verder worden gekeken naar wat het lichaam nodig heeft om verder te herstellen. In deze fase wordt specifiek aandacht besteed aan het tot rust brengen van organen die betrokken zijn bij de ziekte. Regulier ziet men ook meer en meer in dat rust erg belangrijk is. Men spreekt dan van Pacing. Bij herstel van ziektes produceert het lichaam namelijk ook tal van bijproducten die adequaat moeten worden afgevoerd door de ontgiftingsorganen. In sommige gevallen zijn er zelfs ook oude doorgemaakte ziekteprocessen actief geworden die het herstel bemoeilijken. (lees ook BLOG over PVS).

Zo behandelen we oud en nieuw door elkaar en maken we het immuunsysteem sterker en sterker. In de loop van deze fase kunnen de meesten cliënten ook langzaam weer meer gaan bewegen.

3: herstelfase
Wanneer het gelukt is fase 1 en 2 succesvol te doorlopen dan begint er een periode waarin iemand verder kan herstellen van longcovid. Pas nu is het belangrijk dat mensen weer langzaam meer gaan bewegen. Bewegen kan bestaan uit wandelen of andere lichte vormen als zwemmen en/of fietsen.


Aandacht voor verwerking

In deze fase volg ik cliënten min of meer als lifestyle-coach waarbij ook intergraal aandacht wordt besteed aan het verwerken van alles wat ziekte voor iemand heeft betekend. Lastig soms, want als je beter wilt worden dan hebben we geleerd om vooruit te kijken. Ervaring laat zien dat wanneer er ook aandacht is voor het mentaal emotionele aspect tijdens de herstelfase, de resultaten aanzienlijk verbeteren. Feitelijk maakt dit het verschil tussen slechts opknappen en echt herstellen! Zo zie ik de behandelstrategie bij longcovid als een holistische aanpak.

Een van de optie die ik hierbij inzet is neurotransmittercoaching. Dit biedt mij de mogelijkheid om, aan cliënten die moeite hebben met herstellen, de link tussen gedrag, welbevinden en de fysieke gesteldheid inzichtelijk te maken. Dit helpt hem vanuit een stuk begrip voor het lichaam beter te ‘durven’ leren doseren in de opbouw van de belasting.


Tot slot

Orthomoleculaire Therapie is geen protocol. Het is maatwerk.

Vooral omdat een juiste aanpak ‘op het lijf geschreven’ moet zijn lees je in mijn BLOGs nooit rechtstreekse verwijzingen naar het gebruik van specifieke voedingssupplementen of voedingsadviezen. Dit kan alleen gedaan worden in een gedegen advies op basis van een onderzoek wanneer je een cliënt hebt gezien op consult.

Juist voor de kwetsbare groep cliënten die te maken heeft met het herstellen van longcovid wil ik dat benadrukken want wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet te werken. Neem geen risico en laat je adviseren door iemand met kennis van zaken. Kies voor een therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging zoals de MBOG.


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is nieuwsbrief-e1590329033536.jpg

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Naam 

Achternaam 

E-mailadres: 


Disclamer:

De in dit BLOG beschreven informatie is op basis van kennis en praktijkervaring bij cliënten waarbij geen genetische predispositie is vastgesteld. Personen voor wie dit wel geldt doen er goed aan zich op basis van deze predispositie over voedingsaanpassingen te laten informeren door de professional die deze diagnose of vaststelling heeft gedaan.

Tweet
Share