Post Viraal Symptoom, ziekte van pfeiffer, herstellen van corons

Post Viraal Symptoom

Signalen van een doorgemaakte virale infectie

Steeds vaker komen er mensen in mijn praktijk die op basis van een opsomming van diverse klachten de diagnose Post Virale Symptoom krijgen. Klachten die lijken op die van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Opvallend is ook het grote aantal mensen dat extreem moe blijft na COVID-vaccinatie’s en/of de booster en die daarna toch corona hebben gekregen. In de fase van het herstellen van corona (Covid 19), of bijvoorbeeld de ziekte van Pfeifer, spreekt men dan van Post Corona of Post Viraal Syndroom.

Het lijkt erg op elkaar maar wat zijn de verschillen? En is er een mogelijkheid om dit te behandelen op een natuurlijke wijze?


Symptoom of Syndroom?

Een symptoom is een enkelvoudige aanduiding voor een klacht of symptoom. Een syndroom is echter een beschrijving van een ziekte of ziektebeeld aan de hand van een reeks kenmerkende verschijnselen/klachten die daar samen duiden op de aanwezigheid van de ziekte.

Met de aanduiding Post Viraal Symptoom wordt bedoeld dat het symptoom vermoedelijk (of aangetoond) te maken heeft met het doormaken van een virale infectie. Zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Pfeiffer, een bekende veroorzaker van vage klachten. In de praktijk zie ik vaak dat er sprake is van meer, soms minder aanwezige, neven-symptomen. Naar mijn mening is er dan sprake van een samengesteldheid van de klachten welke zich het beste laten typeren als een syndroom: het Post Viraal Syndroom.

Klachten die lijken op het chronische vermoeidheidssyndroom komen veel voor bij mensen die een Corona-infectie hebben doorgemaakt. Het lijkt dan op een burn-out die als gevolg van het doormaken van een virale infectie is ontstaan. Men noemt het dan vaan geen burnout maar Post Covid. Lees hierover meer in dit artikel.

Post Viraal Syndroom is in mijn praktijk dan ook een veel voorkomend gezondheidssituatie waarvan cliënten dagelijks klachten ondervinden in de vorm van chronische vermoeidheid, concentratieproblemen etc…. Maar ook niet zelden ontstaan er klachten/symptomen aan het spijsverteringssysteem zoals voedselintoleranties, PDS etc… Kijk hieronder naar een uitgebreide lijst.

Meer weten over Post Viraal Syndroom (PVS)?
Lees dan het BLOG wat ik speciaal over dit onderwerp heb geschreven.


PVS staat op nummer 1 als “VEROORZAKER VAN VAGE KLACHTEN
Lees hierover meer in mijn BLOG over vage klachten.


Lijst van typische Post Virale Symptomen

Bij meer dan 4 herkenbare klachten mag u aannemen dat u in meer of mindere mate te maken heeft met een vorm van Post Viraal Syndroom.

– (extreme) vermoeidheid
– concentratieproblemen
– evenwichtsproblemen
– chronisch vermoeidheid syndroom (CVS: Chronic Fatique Syndrom)
– verwardheid
– dikke lymfe klieren
– terugkerende koorts
– prikkelbaarheid
– neerslachtigheid
– blijvend gevoelige keel (hoesten)
– slecht helende wondjes
– spierpijn
– moeite met lezen (focussen)
– krachtverlies
– ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr Virus)
– verminderde tastzin
– slaapproblemen
– nagel- en haarproblemen
– verlies van reukzin
– nachtelijk zweten
– migraine
– spijsverteringsklachten
– herstel na zwangerschap (vergiftiging)
– vreemde kleur van ontlasting
– reumatische klachten
– ontwikkelen van allergie/intoleranties
– moeizaam herstellen na corona

Ik adviseer dan ook iedereen die ooit de diagnose Pfeiffer heeft gehad en die nu te kampen heeft met vage klachten hiervan bij een hulpvraag, complementair of regulier, altijd melding te maken. Dit geldt in de toekomst ook voor mensen die moeilijk herstellen na het doormaken van corona: wanneer er tenminste een infectie met het virus is geconstateerd.

Lees ook eens de volledige klachten/symptomen-lijst waarvoor je terecht kunt.


Afspraak maken?

Is de informatie van dit BLOG over virusinfectie’s voor u herkenbaar? Kijk dan eens op een andere manier naar uw klachten. Protocollen zijn er niet want een aanpak is altijd individueel maatwerk wat vraagt om een specialistische aanpak.

Interesse voor een afspraak:
Bellen mag maar u kunt het ook direct zelf regelen door online te boeken via onderstaande knop.


Andere aan Post Viraal Syndroom verwante BLOG-post’s:


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Meld je aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


Over de auteur

Tweet
Share