moe blog

Ik ben moe na de booster.

Kan dat? En wat nu?

Regelmatig krijg ik de vraag: ik ben moe na de booster. Is dat normaal? En nog belangrijker: is er iets aan te doen? Een reële vraag voor mensen die na een vaccinatie te maken hebben met vermoeidheid. Vraag is altijd of het wel echt alléén aan de bijwerking van een vaccinatie ligt.


Wat weten we van vaccinatie’s?

Vaccinaties zijn bedoeld om het lichaam in staat te stellen adequaat op te kunnen treden tegen indringers als parasieten, bacteriën en virussen. Daartoe worden middels een injectie werkzame stoffen in het lichaam gebracht die het immuunsysteem voorbereiden op deze taak. Hierbij komen cytokines vrij. Dit zijn stoffen die gebruikt worden door ons immuunsysteem om ontstekingsreacties aan te sturen en te reguleren. Klachten ontstaan door een ’tijdelijke’ verstoring in de hoeveelheid cytokines die in ons lichaam circuleren. Moe na een booster is dan ook een veel voorkomend symptoom.

Vaccineren doe je om de kans op ziekte te verminderen. Wanneer je dan toch ziek wordt is de kans dat je er ernstig ziek van wordt kleiner door de vaccinatie. Ook schijnt er door vaccineren invloed te zijn op de wijze waarop de ziekte zich mogelijk kan verspreiden. Bekend is dat vaccinaties bijwerkingen kunnen hebben. Deze kunnen gemeld worden op de site van het LAREB. (1). Info over bijwerkingen op de site van het RIVM. (2)

Ik ga hier niet in op de vraag of dit zinvol is of niet. Los van het feit dat ik mij daar als therapeut niet over uit mag laten verandert dit ook niets meer aan de situatie van iemand die het idee heeft moe te zijn geworden na vaccinaties of de booster.

Wat we daarbij in ons achterhoofd moeten houden is dat iedereen een andere ziektegeschiedenis heeft, ander DNA heeft, wel of niet rookt, andere voedingsgewoontes en ga zo maar door. Nog los van lengte, BMI en lichaamsgewicht, hoeveelheid water wat iemand drinkt, en de algehele ontgiftingscapaciteit. Vanuit dit beeld is het makkelijk je voor te stellen dat de uitwerking van een vaccinatie bij iedereen op basis van deze verschillen anders zal zijn.


Kanaries in de mijn

In de vroegere tijden namen mijnwerkers kanaries mee de mijn in. De beestjes waren extreem gevoelig voor mijn-gas en vielen al om voor mijnwerkers er gezondheidsschade door konden oplopen. De mensen die nu gezondheidsvraagstukken hebben na het nemen van vaccinaties kunnen ook zo gezien worden. Zij zijn door een combinatie van aanleg, ziektegeschiedenis, voedingspatroon en alle eerder genoemde factoren gevoelig dan anderen. Daarmee laten ze zien wat in principe voor ieder van ons kan gelden echter is de termijn waarop dat bij hen gebeurt relatief kort.


Praktijkervaring

De praktijk laat zien dat de klachten van moe zijn na een booster overeenkomen met die van het Post Viraal Syndroom. Hierbij spelen eerder doorgemaakte infecties een belangrijke rol. Dit verschijnsel lijkt zich bij het ontstaan van vermoeidheidsklachten na de booster (of vaccinatie) ook voor te doen. Met de EAV kan worden onderzocht waar het immuunsysteem ‘druk’ mee is en welke organen hierbij betrokken zijn. Aan de hand van deze inzichten kan een adequate behandelstrategie worden gekozen.

Meer hierover is te lezen op de pagina’s over Post Viraal Syndroom, Post Corona en de pagina over de aanpak bij Longcovid.


Een virus is niet zomaar iets

Virussen grijpen diep in op ons immuunsysteem. Meer nog dan bacteriën en/of parasieten infiltreren virussen diep in ons systeem waardoor ze jarenlang ongezien aanwezig blijven en op ‘zwakke’ momenten de kop kunnen opsteken. Moe na een booster is daarom bijna logisch te verklaren omdat de shots het immuunsysteem aanzetten: dat kost nu eenmaal veel energie!

Als HBO geschoold gezondheidsprofessional wil ik u met klem adviseren om bij aanhoudende klachten, ook al is er regulier in het bloed niets te vinden, toch verder te kijken bij een HBO-geschoold therapeut. Hij/zij heeft zich verdiept in gezondheid vanuit een complementaire zienswijze. U bent bij mij en veel van mijn collega’s altijd welkom met uw vraag.


Bij twijfel: bellen!

Heeft u twijfels over uw gezondheid en krijgt u geen bevredigende antwoorden? Schroom niet uw vraag eens mij voor te leggen.
Met ruim 12 jaar kan ik inschatten of ik degene ben die u kan helpen of dat u uw vraag ook eens kan verleggen aan iemand anders binnen de complementaire beroepsgroep.

Verantwoording

1: LAREB melden bijwerkingen. Klik hier.
2: Bijwerkingen, site RIVM. Klik hier.

Meer lezen?

Lees ook eens de FAQ-pagina of de pagina over Moe van thuis werken.

Tweet
Share