suppletie bij schildklierproblemen snel of traagwerkende schildklier

Natuurlijke suppletie bij schildklierproblemen

Een te traag of te snel werkende schildklier. Een veel voorkomend probleem waarvoor cliënten vaak reguliere medicijnen krijgen voorgeschreven. Voor een groep van deze mensen geldt dat het instellen op deze medicatie een hele zoektocht is en ze in plaats van minder klachten er juist problemen bij lijken te krijgen. Vraag van hen is: is er ook een natuurlijke ondersteuning van schildklierproblemen mogelijk?

Sturing aan de hand van bloedwaarden zijn soms moeilijk stabiel te krijgen en vertonen vaak een jojoi-effect. De vraag rijst dan: is er soms meer aan de hand??

Dit BLOG is voor deze groep geschreven.


Kip of ei??

Bij het antwoord op deze vraag hanteer ik altijd de vraag over hoe de klachten zich in de loopvan de tijd hebben ontwikkeld. In in welke omstandigheden? Want de schildklier is gevoelig voor omstandigheden die stress veroorzaken. Doordat het een onderdeel is van hormonale-as van het lichaam werkt het dan ook nauw samen met de andere organen zoals de bijnieren, hypofyse en het centraal zenuwstelsel wat moet zorgen voor goede communicatie van het systeem.

Verstoringen van korte of langdurige stress hebben verschillende uitwerking op dit systeem. En hebben dus ook een verschillende invloed op de organen onderling. Wanneer bijvoorbeeld de bijnieren (bij burn-out) uitgeput zijn geraakt dan is het logisch dat de schildklier dit probeert te compenseren. Het is in zo’n situatie minder logisch de schildklier te ondersteunen maar ergens anders te starten……

Suppletie bij schildklierproblemen moet daarom als maatwerk worden ingezet om via de juiste insteek resultaat de behalen.


Auto-immuniteit

Langdurige verstoringen van deze ‘as’ zijn de opmaat voor het kunnen ontstaan van chronische gezondheidsklachten waaronder aandoeningen aan het hormonale-systeem zelf.

Zo is de ziekte van Hashimoto (te traagwerkende schildklier) zo’n autoimmuun-aandoening die kan ontstaan als gevolg langdurige verstoring van het immuunsysteem. De tegenhanger Graves (te snel werkende schildklier) is hier ook een voorbeeld van.


Vitamine/mineralen gebrek kan ook een oorzaak zijn

Naast bovengenoemde mogelijkheden is er nog een potentiële veroorzaker die hier genoemd moet worden: te korten aan mineralen, vitamines en antioxidanten.

Hoe dan? zult u denken, we leven in een land met goed voeding. Niets is echter minder waar! De inhoud van onze voeding is al jaren onderhevig aan een achteruitgang van kwaliteit als het gaat om de aanwezigheid van micronutriënten.

Antioxidanten als selenium, zink maar ook jodium komen steeds minder in de gewassen voor. Deels door intensieve bebouwing vn landbouwgrond maar ook deels doordat gewassen zo zijn door ontwikkeld dat groeisnelheid en vorm voorop staat ten opzichte van kwaliteit en inhoud van een product.

Zonder het te weten krijgen we dus minder binnen dan we zelf inde gaten hebben. Dit is er dan ook de reden van dat suppletie voor velen een steeds normale zaak is geworden om zich fit te blijven voelen. In het BLOG over suppletie leg ik dat nog wat verder uit.

Feit is dus dat in sommige situatie’s een speciaal op de schildklier afgestemd voedingssupplement ook voldoende kan zijn. Ongeacht of het een snelwerkende of een traagwerkende schildklier betreft.


Natuurlijke ondersteuning schildklierproblemen

Niet de symptomen bestrijden maar de oorzaken aanpakken!

Bovenstaand voorbeeld is steekhoudend voor schildklierproblemen. Het is maar in een beperkt aantal gevallen daadwerkelijk de schildklier zelf die het probleem is. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan na een virale infectie, een verlaagde antioxidanten-status na ziekte of in een herstelperiode na een operatie. Actueel voorbeeld is bijvoorbeeld longcovid.

Is de schildklier medicatie niet makkelijk in te stellen? Wilt u liever op een natuurlijke manier proberen middels suppletie uw schildklierproblemen te behandelen? Denk dan aan bovenstaande uitleg van het ontstaan van schildklierklachten en de mogelijke optie’s. In dit BLOG geef ik, net als bij andere BLOG’s geen voorbeelden van voedingssuppletie omdat dit gezien de com

Daarnaast moet ook gedacht worden aan de mogelijkheid dat de klachten zijn ontstaan door een infectie ziekte. Dit kan de schildklier zelf betreffen maar bekend is dat bijvoorbeeld bij de ziekte van Pfeiffer en Lyme zóveel van de reserve energie v/h lichaam wordt gevraagd dat het hormonale onbalans of uitputting kan veroorzaken. Verhoogde TSH geeft dan vaak aan dat er sprake is van een traagwerkende schildklier.

Voor het in kaart brengen van balansverstoringen in de betrokkenen organen maak ik naast de interpretatie van meegebrachte bloeduitslagen ook altijd gebruik van Electro Acupunctuur volgens Voll, ook wel EAV.

EAV is een laagdrempelige methode (geen naalden) om met metingen op handen en voeten inzicht te krijgen in de energetische toestand van een cliënt.


Conclusie

Bloeduitslagen zeggen niet altijd het hele verhaal. Zeker niet wanneer er maar 1 maal geprikt is. Belangrijk bij het sturen van de schildklier aan de hand van bloedwaarden is dat er een tendens inzichtelijk wordt waarop kan worden getuurd.

Vanuit een natuurlijke aanpak kijk ik veel breder dan alleen het orgaan zelf. Holistisch wil zeggen: het geheel in ogenschouw nemend!

Tweet
Share