top-10 risicovolle beroepen

Top 10 ‘ongezondste’ beroepen

Of anders gezegd: “De Top 10 van beroepen met een hoger gezondheidsrisico”

In dit BLOG ‘mijn’ Top 10 van beroepen met een verhoogd gezondheidsrisico. Dit zijn beroepen die door de jaren heen in de praktijk opvallend vaak in relatie kunnen worden gebracht met specifieke hulpvragen van cliënten. Vaak een hulpvraag over klachten en symptomen van chronische aard. Overeenkomst tussen deze beroepen is dat de invloed van de omstandigheden waarin ze worden uitgevoerd pas na lange tijd klachten of symptomen veroorzaken. Chronische vermoeidheid, overgewicht (niet kunnen afvallen) en huidaandoeningen staan hierbij met stip bovenaan!


Werkingsmechanisme

Vooraf aan de Top 10 ongezondste beroepen leg ik graag uit waarom deze beroepen een verhoogd risico met zich meebrengen. Kunnen, want ondanks dat het mechanisme van vervuiling zich bij iedereen voordoet, zal niet iedereen ook daadwerkelijk (bewust) klachten of symptomen herkennen. Vaak wordt dit zelfs gezien als een normaal onderdeel van het verouderingsproces!

Voor de onderstaande opsomming van beroepen geldt dat personen die de beroepen beoefenen dagelijks in contact staan met stoffen die door het lichaam als onnatuurlijk worden beschouwd. Hierbij raakt altijd op een of andere manier het immuunsysteem betrokken. Met name lichaamsvreemde stoffen kunnen door het lichaam moeilijk worden verwerkt (ontgift). De enige optie die het lichaam heeft is wegzetten. In veel gevallen is dit terug te zien in vervuiling van bindweefsel, vetweefsel en bijvoorbeeld gewrichten. Na verloop raakt het weefsel geïrriteerd en raakt het ontstoken.

Klassieke klachten zijn de eerder genoemde vermoeidheid, overgewicht en huidaandoeningen. Ook concentratieproblemen, hormonale problemen, jeuk, migraine en jicht en reumatische klachten zijn voorbeelden die in de praktijk veel voorkomen.

Kijk voor een volledige lijst van klachten en symptomen ook op de KLACHTEN en SYMPTOMEN pagina.


1: Automonteur

Het beroep van automonteur staat met stip op nummer 1. Monteurs staan dagelijks in contact met vele stoffen welke door ons lichaam als onnatuurlijk worden beschouwd. Smeermiddelen, grafiethoudende vetten, benzine, diesel, remstof, oplosmiddelen, remolie(reiniger), koelvloeistoffen en airco-onderhoud zijn een paar voorbeelden. Wel dient gezegd te worden dat de jonge generatie al in een heel andere omgeving werkt dan de oude garde. Velen werken al met handschoentjes. Het zijn dan ook vaak de oudere vakmensen die ik in de praktijk zie.


2: Kapper/kapster

Het kappersvak, dan vooral de dameskappers, kwamen voorheen bij zetten van permanent of het verven van haar veelvuldig in contact met chemische middelen. Ook in deze branche is de laatste jaren veel verbeterd in omstandigheden, gebruik en samenstelling van de producten echter is er in veel kapsalons altijd nog de penetrante geur van spoelingen en verven waar te nemen wat voor aanwezigen een erogene belasting is.


3: Tandarts

Van oudsher is het tandartsvak een vak waar veel gewerkt met belastende stoffen. Iedereen kent natuurlijk amalgaam wat voorheen veel gebruikt werd. Tandartsen lopen verhoogd risico bij het verwijderen van deze oude vullingen. Het gebruik van een cover-dam en verantwoorde afzuiging geeft niet alleen de klant bescherming maar ook zeker de tandarts en assistente. Het is met name kwik uit amalgaam wat de grootste impact heeft in deze beroepsgroep. Door de neurotoxiciteit zouden tandartsen er goed aan doen te preventief te handelen ten aanzien van deze potentiële belasting, die helaas pas vaak laat aan het licht komt.


4: Bloemist

Deze beroepsgroep is nauw verwant aan akkerbouw echter zijn zij zich mogelijk minder bewust van risico’s. Bloemisten hebben in hun werk veelvuldig contact met bestrijdingsmiddelen of zogenaamde ‘gewas-beschermende-middelen’. Contact verloopt uiteraard vooral via de handen/huid maar ook via inademing. Klachten die zo ontstaan zijn dan ook vaak huid-gerelateerd, zoals jeuk, contacteczeem, zweren, puisten, bultjes of klachten aan de luchtwegen.


5: Akkerbouwer

In de akkerbouw wordt van oudsher veel gebruik gemaakt van gewas beschermende middelen. Vroeger sprak men over onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen. Roundup is wel de bekendste. Dat deze stoffen lang circuleren blijkt uit informatie over grondmonsters van huidige bouwgrond waarin het sinds 1970 verboden DDT nog terug te vinden is, zo blijkt uit een artikel in het Friesch Dagblad (1).


6: Schilder

Het schildersvak wordt vak in verband gebracht met OPS. Het Organo Psycho Syndroom of wel de schilderziekte. Een vervuiling van met name het centrale-zenuwstelsel als gevolg van het werken met oplosmiddelen. Ervaring is dat wanneer OPS-klachten zich voordoen wanneer er al er sprake is van een gevorderd stadium. Mijn advies aan schilders is aan preventie te denken. Orthomoleculair is er veel mogelijk om het vaak onzichtbare proces inzichtelijk te maken en te behandelen. Voorkomen is beter dan genezen!!


7: Dakdekker

Dakdekkers werken, net als veel anderen in de installatie techniek, met metalen en kunststoffen. Solderen van koper en zink constructie geven, in combinatie met vloeimiddelen, verbindingen in de vorm van rook of damp die voor de gezondheid ongunstig kunnen zijn. Dit geldt uiteraard ook voor dakdekkers bij het verwarmen/verhitten van dakleer.


8: Airco-monteur

Mensen die in deze beroepsgroep vallen hebben een bijkomende nadelige factor omdat ze geregeld te maken krijgen met wisselende temperaturen. Veel voorkomende klachten is dan ook een chronische bijholte ontsteking, gevolg van een chronische belasting van het immuunsysteem. Vloeistoffen voor koeltechnieken staan er ook om bekend dat zij de gezondheid kunnen schaden. Dit, ondanks de aanpassingen van de laatste jaren, mag nog steeds als erg onvriendelijk voor het menselijk lichaam mogen worden beschouwd.


9: Drukker/grafische industrie

De wereld van de drukkerijen is van oudsher eentje waarin veel onnatuurlijke stoffen worden gebruikt. Veel kleurstoffen bevatten (zware) metalen. Bij het proces van drukken komen veel (chemische) middelen te pas om bijvoorbeeld rollen, drukplaten te kunnen onderhouden. Drukkers zouden er goed aan doen om net als schilders aan preventie te denken alvorens er daadwerkelijk klachten zijn. Voor hen is voorkomen ook zeker beter dan genezen!


10: Piloot

De omstandigheden waaronder piloten werken blijken op verschillende manieren belastend te kunnen zijn. Zo werd er jarenlang gecomprimeerde lucht uit de compressor van vliegtuigmotoren afgetapt voor verwarming. Nog recentelijk werd duidelijk dat filtering van lucht in vliegtuigen ter discussie stond in relatie tot de corona-discussie. Een ander aspect is dat op grote hoogte vliegen in een dunne aluminium behuizing een verminderde bescherming biedt tegen kosmische straling. 92)


Advies

Werk je al langer in een van bovengenoemde sectoren of herken je je in algemene zin in genoemde klachten? Denk dan eens na over een gezondheidscheck bij een natuurgeneeskundig iemand. Schroom niet om je vragen aan mij te stellen. Dat mag via mail maar ook gewoon telefonisch.


Disclaimer

Dit BLOG is niet geschreven om specifieke beroepen in een kwaad daglicht te zetten. De intentie is om duidelijk te maken hoe omgevingsfactoren, in relatie tot bepaalde aan beroepen gerelateerde werkomstandigheden, mogelijk impact kunnen hebben op onze gezondheid.


Lees eens het artikel over de Top 5 veroorzakers van chronische klachten.


Verantwoording:

1: Artikel Friesch Dagblad : zie hier.
2: Artikel Bussinesinsider : zie hier.


Interessante informatie?

Je helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op je tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven. 
Je kunt je daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.


Over de auteur

Tweet
Share