Ouderdomsaandoeningen: wat zijn dat eigenlijk?

Regelmatig zie ik ouderen (65+) in de praktijk met hulpvragen die betrekking hebben op klachten welke in de volksmond ‘ouderdomsaandoeningen‘ worden genoemd. Of soms zelfs ouderdomsziekten. Een leeftijd gebonden klacht (aandoening of symptoom) wat hoort bij de leeftijd en waar de cliënt maar mee moet leren leven. Zogenaamde ouderdomsgerelateerde problemen. Maar klopt zo’n conclusie? Of is er met een Orthomoleculaire-aanpak behandeling mogelijk?

Want als Orthomoleculair therapeut beschouw ik ouderdomsziekten eerder als een gevolg van veroudering en niet als ziekte, Bij veroudering denk ik dan eerst aan ondersteuning met passend voedingsadviezen en eventuele aanvullingen met suppletie.

ouderdom

Veel voorkomende ouderdomsklachten zijn o.a.:
– vergeetachtigheid
– pijnlijke gewrichten
– (pre) diabetes
– bloeddruk problematiek
– verminderde voedingsstatus
– bijwerkingen van medicatie
– parkinsons (achtige)

Zie hier de volledige lijst.


Voedingsstatus vaak cruciaal

Opvallende overeenkomst bij ouderen is dat de voedingsstatus vaak te wensen overlaat. Dit is enerzijds vaak het gevolg van een aanpassing in de hoeveelheid voeding die men neemt omdat men rekening wil houden met het gewicht. Anderzijds ontstaat dit door het versterkende effect van de voedingswaarde van onze voeding. Ook zijn er veel ouderen die gebruik maken van kant en klaar producten of ’tafeltje’ dekje. Met name het opwarmen van reeds bereidde producten doet afbreuk aan de vitamineinhoud van de voeding.

Een bekend onderzoek is het Geigy-onderzoek (2). Tussen 1985-2002 werd van verschillende levensmiddelen onderzocht hoe de voedingswaarde zich in de loop van de tijd ontwikkelde. In sommige gevallen was er een terugloop te zien van de inhoud op vitamines en mineralen van 75%!!! Dit is er onder andere de oorzaak dat van dat veel mensen na het doormaken van een corona besmetting blijven zitten met klachten als gevolg van Post Viraal Syndroom of de Ziekte van Lyme.

In worteltjes liep de hoeveelheid calcium terug met ruim 73% en magnesium liep bijvoorbeeld met 75% terug. Hierover is meer te lezen op mijn BLOG-post over de Top5 veroorzakers van vage klachten

De kracht van gezonde voeding bij ouderdomsaandoeningen

Een andere invloed komt mogelijk voort uit het gebruik van reguliere medicijnen. Dit gebruik is de laatste jaren enorm toegenomen. We spreken dan over polyfarmacie. Geen wonder wanneer we de eerder genoemde achteruitgang van onze voeding in gedachten nemen. Een lichaam kan zichzelf alleen gezond houden wanneer er voldoende mineralen, vitaminen en spore-elementen in onze voeding zitten. Onder vooraarde dat de spijsvertering in staat is deze stoffen op te nemen. Juist bij het ouder worden! Een verminderde voedingsstatus is de opmaat naar leeftijds gebonden aandoeningen.

En hier ligt mijns inziens een belangrijke relatie met ouderdomsklachten en het uiteindelijk kunnen staan van ouderdomsziekten. Een passend suppletieadvies (voedingssupplementen) i.c.m. een voedingsadvies, geeft bij tal van cliënten al vermindering van de klachten. In veel gevallen verdwijnen klachten naar verloop van tijd zelfs helemaal!

Invloed reguliere medicijnen

Volgens een rapport van het RIVM(1) heeft 2/3 van de 65-plussers 2 of meer chronische aandoeningen. Grote kans dat zij daarvoor behandeld worden met medicatie want, zo schrijft het RIVM:

” Ongeveer 30-45 procent van de 65-plussers (zo’n 750.000 tot 1 miljoen mensen)
gebruikt 5 of meer verschillende geneesmiddelen.”

Vraag is natuurlijk of er sprake is van ouderdomsaandoeningen of dat er sprake van een kwetsbare nutriënten status. Of is het een het ander. Hoe zouden deze cijfers er uit zien wanneer eerst geprobeerd was met ‘gezonde voeding’ aan de slag te gaan?? Laten deze cijfers ons zien dat een deel van de chronische aandoeningen een relatie heeft met leeftijd gebonden klachten?

Voor veel ouderen is dit een hele stap. Vaak omdat zij met generatiegebonden loyaliteitsgevoel leven naar de reguliere medische wereld. Daarom kiezen velen klaarblijkelijk toch voor de optie van medicijnen en blijft het onderzoeken van mogelijkheden van een natuurlijke aanpak achterwege.

Feit is dat keuze voor medicijnen niet direct leidt tot een vermindering van het aantal ziekten in deze leeftijdsgroep. in tegendeel! Uit het zelfde onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat voor bijna 20 procent van de 75-plussers het gebruik van medicijnen oploopt tot meer dan 9 verschillende medicijnen. In dergelijke situaties is er sprake van Polyfarmacie. Lees hierover meer in mijn BLOG over dat onderwerp.

Orthomoleculaire aanpak: de optelsom bestrijden

Een Orthomoleculaire aanpak gaat uit van de mogelijkheid van het activeren van het zelfgenezendvermogen van het lichaam. Zeker bij leeftijds gebonden klachten. Een gezonde voedingsstatus is daarbij essentieel! Van veel reguliere medicijnen is bekend dat zij in een bepaalde mate het effect van bijwerkingen kunnen hebben, vaak op de spijsvertering. Daarmee hebben ze ook direct invloed op de opname van micro-nutriënten. Samen met het eten van kleinere porties van voeding waarvan de voedingswaarde ter discussie kan worden gesteld, ontstaat zo een optelsom van factoren welke aanleiding kan zijn voor nieuwe klachten/symptomen. Zo maak ik van ouderdomsaandoeningen een leeftijdsgebonden uitdaging. Cliënten bewust maken van de valkuilen die er zijn bij de uitdaging zo gezond mogelijk te eten.

Preventie

Bent u een zuinige eter omdat u graag rekening houdt met uw gewicht? Wees dan alert bij het ontstaan van vage klachten en/of symptomen. Zij kunnen het gevolg zijn van bovenbeschreven combinatie van factoren en lijden tot ouderdomsziekten. Neemt u daarnaast ook reguliere medicijnen? Dan is het zeker de moeite waard eens te informeren wat in uw situatie passende suppletie is. Want voorkomen is beter dan ‘genezen’.

Ook al heeft u misschien (nog) geen klachten dan kan het is zinvol zijn eens iemand met kennis van zaken over uw schouder mee te laten kijken.
Orthomoleculaire Therapeuten hebben kennis van zaken om u kundig te adviseren adviseren.

Een lijst met veel voorkomende (vage) klachten/symptomen vindt u hier.


Andere veel gelezen BLOG-post’s


Referentie’s

referentie 1: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/080027001.pdf

referentie 2: https://gerritvansinderen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Voedingswaarden_Geigy.pdf


Interessante informatie?

Je helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op je tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.


Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven. 
Je kunt je daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.


Over de auteur

Tweet
Share