Infectieziekten en auto-immuunaandoeningen

Ik noem infectieziekten en auto-immuunaandoeningen in 1 adem in dit BLOG. In de praktijk zie ik namelijk vaak mensen met een auto- immuunaandoening. Oorzaken kunnen we zoeken in gevoeligheden voor bepaalde voeding zoals bij gluten overgevoeligheden of andere intolerantie’s. Vaak is er ook een andere relatie te vinden: een eerder doorgemaakte infectie-ziekte. 

Fibromyalgie is zo’n aandoening waar dit verschijnsel zich voor kan doen. Een ‘oude-virusinfectie” is bijvoorbeeld het Epstein Barr Virus (EBV), wat de ziekte van Pfeifer veroorzaakt. Ondanks dat vaak wordt aangenomen dat deze infectie-ziekte is ‘doorgemaakt’ kan deze toch nog een grote invloed hebben op de gezondheid, ook al is deze in het bloed vaak niet meer aantoonbaar met de standaard testen (Elisa). Daarbij dient echter vermeld te worden dat testen een grote mate van onbetrouwbaarheid vertonen. (Bron RIVM)


De verborgen relatie

Vaak openbaren klachten zich pas jaren nadat een infectieziekte is doorgemaakt. Er wordt dan vaak helemaal niet meer gedacht aan de mogelijkheid dat een eerder doorgemaakte ziekte een rol zou spelen in het ontstaan van de klacht. Met veel verbazing ontdekt menigeen dat dit echter wel het geval is wanneer de gezondheidsscore over de levenslijn wordt nageplozen. In het geval van virussen wordt vaak gesproken over het Post Viraal Syndroom. (PVS). Lees hierover ook meer op deze speciale Blog-post.


Auto-immuun

Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. De antistoffen tegen het eigen lichaam maakt dat het lichaam zich zelf aanvalt. Mogelijk spelen hierin erfelijkheids- en o.a. milieufactoren een rol maar de invloed van PVS moet zeker niet uit het oog worden verloren. De praktijk laat namelijk zien dat een aanpak vanuit een PVS-zienswijze geregeld goede resultaten geeft.


Klachten/symptomen lijstje

Onderstaand een lijstje met ziektebeelden waarbij infectieziekten en auto-immuunaandoeningen hand in hand gaan.

– vermoeidheidsklachten (chronisch)
– fybromyalgie 
– ziekte van lyme
– Pfeifer (post virale belastingen)
– CFS (Chronisch vermoeidheid syndroom)
– Electro Hyper Sensibiliteit (EHS)
– TBE (Tick Born Encefalitis)
– enz… 
– genitale wratten

Lees ook verder: klachten en symtpomenlijst.


Maatwerk

Auto-immuunaandoeningen en vermoeidheidssyndromen zijn vaak complexe vraagstukken. Dat vraagt om een goed doordachte behandelstrategie. Maatwerk dus!! Want ieder mens is uniek! Met name de kans op een Herxheimer-reactie tijdens de behandelfase moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

De in mijn praktijk gebruikte methode EAV (Electro Acupuntuur volgens Voll) In veel gevallen inzichten (energetisch) over verstoringen in het lichamelijk functioneren welke richting geven aan te adviseren behandelaanpak.

Lees meer over aan dit onderwerp in mijn Post over Post Viraal Syndroom of het artikel over HPV.


Interessante informatie?

U helpt mij, en anderen, door dit BLOG-artikel te delen op uw tijdlijn in Facebook of Twitter.
Dat kan eenvoudig met de schuivende knoppen aan de linkerkant of met de knoppen helemaal onderaan.

Andere veel gelezen BLOG-post’s:


Nieuwsbrieven

Van tijd tot tijd publiceer ik ook nieuwsbrieven.
Je kunt je hier aanmelden voor een abonnement.


Tweet
Share