Gepost 2020/01/12

Gezondheidspreventie

Preventie

Regeren is vooruitzien. Maar hoe zit dat met onze gezondheid? Want onze gezondheid is geen vanzelfsprekendheid! Gezondheidspreventie is het toverwoord!! Het wordt gezien als de belangrijkste bijdrage voor het waarborgen van een goede gezondheid.(1) En iedereen weet het: voorkomen is beter dan genezen……

We doen het al met ons gebit en d.m.v. een aantal bevolkingsonderzoeken. Maar stel dat je buiten de selectie-groep van zo’n onderzoek valt? Mogelijk verwacht jij meer informatie over je gezondheid dan je krijgt aangeboden. Dat komt in de huidige tijdsgeest neer op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid!

Gezondheidscheck

Onze basisgezondheid is in in grote lijnen vast te stellen aan de hand van een aantal veel gebruikte (reguliere) belangrijke parameters. De informatie die dit oplevert is een goed vervolgens een goed uitgangspunt voor eventueel aanvullend onderzoek, en/of en aanvullend CONSULT voor een voedings- of suppletie advies.

Op de praktijk is verschillende apparatuur aanwezig. Hiermee ter plaatse deze gezondheidsparameters gemeten. Ze geven een goed inzicht in de huidige gezondheidssituatie. Dat is de basis om vanuit gezondheidspreventie eventuele vervolgstappen te zetten voor het verbeteren van de gezondheid. 

Een screening neemt ongeveer 40 minuten in beslag en bestaat uit de volgende onderdelen:
– invullen van een intake/anamnese formulier (vooraf)
– invullen van een online klachten/symptomen-lijst (vooraf)
– meten van bloeddruk
– meten saturatie/hartslag
– meting van de ochtend urine (stick Combur 9)
– bloedonderzoek op vitale functie’s  (hart&vaten, lever, nieren, suikerstofwisseling)
– bloedonderzoek op Hb en ontstekingswaardes (Hb en CRP)
– BMI/vetpercentage

Indien er reden toe is vanwege afwijkende cholesterolwaarde of nuchter-glucose, dan kan ook een meting HbA1C een onderdeel van uw gezondheidscheck. (niet bij de standaardprijs inbegrepen)

Uiteraard wordt er ook gekeken naar de mogelijke risico-factoren door gebruik van reguliere middelen in combinatie met supplementen. Lees hierover meer op de BLOG-post over POLY-FARMACIE.


Bloedonderzoek

Bloedonderzoek op basis van afname via een vingerprik.
De resultaten worden direct met u besproken besproken.

Kostprijs incl. bovengenoemde tests: € 135,-
De kosten van het onderzoek kunnen na afloop direct per pin worden voldaan.

Andere veel gelezen BLOG-post’s


Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven. 
Je kunt je daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.


Verantwoording

https://www.rivm.nl/rivm/kennis-en-kunde/expertisevelden/gezondheidsbevordering

Tweet
Share