Gepost 2020/01/12

Gezondheidspreventie: voorkomen is beter dan genezen.

Preventie

Regeren is vooruitzien. Maar hoe zit dat met onze gezondheid? Want onze gezondheid is geen vanzelfsprekendheid! Gezondheidspreventie is het toverwoord!! Het wordt gezien als de belangrijkste bijdrage voor het waarborgen van een goede gezondheid.(1) En iedereen weet het: voorkomen is beter dan genezen…… Dit is binnen de tandheelkunde al een ruim ingeburgerd begrip maar op andere gebieden van de gezondheidszorg nog niet. Initiatieven als ‘lifelines’ probeer hier wel verandering in te brengen.

We doen het al met ons gebit en d.m.v. een aantal bevolkingsonderzoeken. Maar stel dat je buiten de selectie-groep van zo’n onderzoek valt? Mogelijk verwacht jij meer informatie over je gezondheid dan je krijgt aangeboden. Dat komt in de huidige tijdsgeest neer op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid!

Gezondheidscheck

Onze basisgezondheid is in in grote lijnen vast te stellen aan de hand van een aantal veel gebruikte (reguliere) belangrijke parameters. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de waarden van lever/nieren en de cholesterolhuishouding. De informatie die dit oplevert is vervolgens een goed uitgangspunt voor eventueel aanvullend onderzoek, en/of en aanvullend CONSULT voor een voedings- of suppletie advies.

Op de praktijk is verschillende apparatuur aanwezig. Hiermee ter plaatse deze gezondheidsparameters gemeten. Ze geven een goed inzicht in de huidige gezondheidssituatie. Dat is de basis om vanuit gezondheidspreventie eventuele vervolgstappen te zetten voor het verbeteren van de gezondheid. 

Een screening neemt ongeveer 40 minuten in beslag en bestaat uit de volgende onderdelen:
– invullen van een intake/anamnese formulier (vooraf)
– invullen van een online klachten/symptomen-lijst (vooraf)
– meten van bloeddruk
– meten saturatie/hartslag
– meting van de ochtend urine (stick Combur 9)
– bloedonderzoek op vitale functie’s  (hart&vaten, lever, nieren, suikerstofwisseling)
– bloedonderzoek op Hb en ontstekingswaardes (Hb en CRP)
– BMI/vetpercentage

Indien er reden toe is vanwege afwijkende cholesterolwaarde of nuchter-glucose, dan kan ook een meting HbA1C een onderdeel van uw gezondheidscheck. (niet bij de standaardprijs inbegrepen)

Uiteraard wordt er ook gekeken naar de mogelijke risico-factoren door gebruik van reguliere middelen in combinatie met supplementen. Lees over het gebruik van meerdere reguliere medicijnen tegelijk meer op de BLOG-post over POLY-FARMACIE. Juist voor mensen die regulier diverse medicijnen geadviseerd hebben gekregen is een ‘voorkomen is beter dan genezen’ een belangrijk moto. Reguliere medicijnen zijn wel getest op (bij)werkingen maar zelden op het ontstaan van bijwerking in combinatie met andere medicijnen.


Omgevingsfactoren

Naast bloedwaarden kunnen ook omgevingsfactoren van invloed zijn op uw gezondheid. Daarom is er naast bovengenoemde zaken ook aandacht voor omgevingsfactoren die vallen onder de noemer Electrosmog. Dit is een verzamelnaam voor invloeden als het gevolg van de aanwezigheid van electrisch apparaten, telefoons en bijvoorbeeld WIFI.


Bloedonderzoek

Bloedonderzoek gebeurt door middel van afname via een vingerprik.
De resultaten zijn binnen 10 minuten bekend en worden direct met u besproken.

Kijk voor de prijs van een preventiefconsult op de pagina over Tarieven en Vergoedingen.


Andere veel gelezen BLOG-post’s


Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceer ik ook nieuwsbrieven. 
Je kunt je daarvoor aanmelden met het formulier hieronder.


Verantwoording

https://www.rivm.nl/rivm/kennis-en-kunde/expertisevelden/gezondheidsbevordering

Over de auteur

Tweet
Share